Svetový deň prvej pomoci 2015 - 12. september 2015

Svetový deň prvej pomoci 2015 - 12. september 2015
Zdroj: bigstockphoto.com
Slovenský Červený kríž sa venuje vyučovaniu prvej pomoci už niekoľko desaťročí. Záujem verejnosti nás teší, preto pre nich nielen pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci pripravujeme ukážky prvej pomoci, simulované nehody v spolupráci s partnermi a kurzy prvej pomoci.

Prvá pomoc je pre každého a všade, preto sú na kurzoch prvej pomoci SČK vítaní všetci bez rozdielu veku, pohlavia, vzdelania. V septembri špeciálne svoju pozornosť zameriame na našich seniorov. Vieme, že aj pre nich sú informácie o poskytovaní prvej pomoci veľmi dôležité. I oni si ľahko osvoja základné zručnosti a vedomosti z prvej pomoci. Veď môžu pomôcť sebe i svojim priateľom. Včasným rozpoznaním príznakov mozgovej mŕtvice, či privolaním prvej pomoci pri úraze pomáhajú a sú hrdinami nielen v našich očiach.

Autor článku: Slovenský Červený kríž

Dátum zverejnenia: