Zástupcovia lekárov a pacientov požadujú zmenu poplatkového zákona

Zástupcovia lekárov a pacientov požadujú zmenu poplatkového zákona
Zdroj: bigstockphoto.com

Zákon o poplatkoch v zdravotníctve potrebuje novelizáciu. Zhodli sa na tom zástupcovia drvivej väčšiny lekárskych združení a pacientov na dnešnom pracovnom stretnutí s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja. Na dnešný stav totiž doplácajú ako pacienti, tak aj lekári.

Nejasnosti okolo zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (tzv. poplatkový zákon) boli dôvodom, pre ktorý Bratislavská župa zorganizovala prvé pracovné rokovanie s kľúčovými lekárskymi stavovskými organizáciami, ale aj zástupcami pacientov.

„Všetci, a to chcem zdôrazniť, sme sa zhodli na tom, že takýto zlý zákon, respektíve takáto zlá novelizácia zákona, nebola ešte nikdy urobená. Nikdy. Nie je spokojný pacient,  nie je spokojný lekár, nie sú spokojné organizácie, ktoré ich zastupujú. Či na jednej, alebo na druhej strane. V širšom kontexte sme sa dotkli aj iných vecí, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako celku, ktoré upravujú jednotlivé zdravotnícke zákony ešte z roku 2004 či 2005. A zhodli sme sa na tom, že by si zaslúžili, aby boli novelizované ako celok, pretože už dnes nekopírujú to, čo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poisťovne ale aj pacienti potrebujú, aby sa v nich objavilo “uviedol hneď po pracovnom stretnutí lekár kraja a riaditeľ Úradu BSK Valerián Potičný.

Takzvaný poplatkový zákon vstúpil do platnosti 1. apríla tohto roku. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti určil povinnosť posielať samosprávnym krajom zoznam služieb, za ktoré od pacientov vyberajú poplatky. Zároveň im zakázal podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou. Napriek tomu, práve pre nejednoznačnosť výkladu zákona, počet poplatkov a ich výška od vstupu do platnosti vzrástli. Poskytovatelia si našli spôsob, ako toto ustanovenie obísť.

„Vráťme sa k prednostným ošetreniam, je tam tisíc problémov. Vyberanie poplatkov cez tretiu osobu, vyberanie poplatkov cez nejakú spoločnosť, ktorá neposkytuje zdravotnú starostlivosť, vyberanie poplatkov samotnými lekármi. V ordinačných hodinách, mimo ordinačných hodín a tak ďalej. Tých problémov je veľa, ale dá sa urobiť zákon, dá sa urobiť novela, ktorá by toto vyriešila v prospech pacientov. Aj v prospech lekárov,“ uviedol Valerián Potičný.

Rokovania na pôde BSK sa zúčastnili Slovenská lekárska komora, Asociácia súkromných lekárov SR, Slovenská lekárska únia špecialistov, Slovenská komora zubných lekárov, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia na ochranu práv pacientov SR. „Je tu jedno jasné resumé. Po prvé: zákon je zlý. Po druhé: zákon treba zmeniť. Po tretie: máme tak urobiť spoločne. Nemá sa to robiť v zákulisí, nemá sa to robiť tak, že každý bude vplývať na tvorbu zákona,“ vyhlásil po rokovaní Andrej Janco, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov.

Podpredsedníčka BSK Gabriella Németh pripomenula, že Bratislavská župa ešte pred prijatím zákona upozorňovala, že táto v ambulanciách nezavedie poriadok. „Prejavili sme nespokojnosť s touto novelou zákona, pretože nie je dobrá ani pre pacientov, ani pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Diskusia k tejto novele mala prebehnúť omnoho skôr, mali byť oslovené stavovské organizácie, mali byť oslovení zástupcovia pacientov a samozrejme aj vyššie územné celky ,“ uzavrela po rokovaní vicežupanka.

Zástupcovia lekárskych organizácií aj pacientov pripravia návrhy zmien, ktoré predstavia Bratislavskému samosprávnemu kraju a ten po ich kompletizácii pripraví ďalšie stretnutie, kde predstaví komplexný návrh riešenia ďalšej novelizácie zákona č. 577/2004, s ktorým by boli spokojní nielen pacienti, ale aj samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: BSK

Dátum zverejnenia: