Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september

Svetový deň Alzheimerovej choroby - 21. september
Zdroj: bigstockphoto.com

Demencia Alzheimerovho typu patrí podľa WHO medzi desať hlavných ochorení, ktoré budú s prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva v bízkej budúcnosti ohrozovať zdravie a život ľudí. Podľa dostupných štatistík na Slovensku trpí Alzheimerovou chorobou približne 50 tisíc ľudí a úmrtnosť na ňu sa uvádza ako 5. najčastejšia príčina v populácii nad 65 rokov.

 

O pacientov sa starajú najmä rodinní príslušníci, pretože kapacity inštitucionálnej alebo organizovanej domácej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti nie sú dostatočné. Alzheimerova choroba je v súčasnosti považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka samotných chorých ale aj ich blízkych a príbuzných, na ktorých dopadá psychická a ekonomická záťaž vyplývajúca z permanentnej starostlivosti, ktorú takto postihnutí ľudia vyžadujú.

 

Aj keď Alzheimerovu chorobu zatiaľ nie je možné úplne vyliečiť, v súčasnosti dostupná terapia dokáže postup tohto ochorenia výrazne spomaliť, čím sa dá zabrániť devastácii osobnosti chorého a priniesť pacientovi a jeho rodine vyššiu kvalitu života. Na dosiahnutie maximálneho efektu liečby je potrebné včas zachytiť prvé príznaky ochorenia. Pri prvotnom podchytení pacientov s podozrením na Alzheimerovu chorobu zohrávajú kľúčovú úlohu príbuzní a praktickí lekári, čo umožňuje ľahšie diagnostikovanie prvých príznakov ochorenia a nasmerovanie pacienta k špecialistovi – psychiatrovi alebo neurológovi.

 

Alzheimerova choroba je postupné degeneratívne ochorenie mozgového tkaniva. Spôsobuje postupnú a nezvratnú stratu mentálnych funkcií a predstavuje hlavnú príčinu demencie vekovo starších ľudí. Odborníci predpokladajú, že na vzniku ochorenia sa podpisujú faktory genetické i vplyvy životného prostredia. Medzi prejavy Alzheimerovej choroby patria poruchy pamäti, jazykových a rečových schopností, narušenie zrakovej i priestorovej orientácie, poruchy intelektuálnych funkcií, zmeny osobnosti, poruchy spánku či depresívne až úzkostné nálady.

 

Na európskej úrovni sa touto problematikou zaoberá mimovládna organizácia Alzheimer Europe (AE), ktorej partnerom je aj Slovenská Alzheimerova spoločnosť. Cieľom AE je zlepšiť starostlivosť a liečbu pacientov. Z dlhodobého hľadiska sa AE chce stať koordinačným a informačným centrom pre všetky organizácie v Európe, ktoré sú aktívne v tejto oblasti.

 

Na Slovensku sa problematikou Alzheimerovej choroby zaoberá napríklad nezisková organizácia Nadácia Memory a jej Centrum Memory, založená v roku 1994. Ďalej sa danej problematike venuje občianske združenie Slovenská Alzheimerova spoločnosť či Neuroimunologický ústav SAV.

 

Autor článku: who.sk, teraz.sk, upravené

Dátum zverejnenia: