Svetový deň srdca

Svetový deň srdca
Zdroj: bigstockphoto.com

Kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí vo svete. Každoročne sú zodpovedné za 17,3 miliónov predčasných úmrtí vo svete a predpokladá sa, že do roku 2030 sa tento počet zvýši až na 23 miliónov. Slovensko sa úmrtnosťou na srdcovocievne ochorenia zaraďuje na jedno z najhorších miest v Európe, a to napriek tomu, že vynakladáme ročne viac ako miliardu eur na zdravotnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami srdca a ciev a ďalšie s tým spojené náklady.

Vo väčšine prípadov sa však dá kardiovaskulárnym ochoreniam predchádzať, a to ovplyvňovaním rizikových faktorov, akými sú napríklad fajčenie, dlhodobý nezvládaný stres, nedostatok fyzickej aktivity, nezdravý spôsob stravovania, nadváha a obezita, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. To, čo treba konkrétne robiť pre srdce, aby bolo naozaj zdravé, charakterizujú jednoduché a často opakované rady.

Kód zdravého života je ľahko zapamätateľným smerovníkom pre individuálnu prevenciu srdcovocievnych ochorení:

KÓD ZDRAVÉHO ŽIVOTA 0-30-5-120/80

"0" znamená nulový počet cigariet, teda nefajčenie

"30" znamená 30 minút aeróbnej aktivity – pohybu denne, mimo bežných prác alebo činností

"5" znamená 5 mmol/l a menej hladiny cholesterolu v krvi

"120/80" je optimálny krvný tlak

PREČO SÚ TIETO ČÍSLA DÔLEŽITÉ ?

Pretože zdravým životným štýlom, ktorého dôležitou súčasťou je nefajčenie, dostatočný pohyb, správne stravovanie, vieme až v 90 % zabrániť vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Nemenej dôležitá je informácia, že až 40 % vieme ovplyvniť tieto parametre svojim individuálnym správaním. Zmena životného štýlu a lepšia starostlivosť o svoje zdravie prinesie každému, kto tak urobí, výrazné benefity s oveľa menším rizikom srdcovo-cievneho ochorenia. Nezabúdajme, že prvá zmena sa musí začať v našej mysli, v našom správaní sa k svojmu zdraviu, že tú zmenu naozaj chceme pre seba uskutočniť, a najmä, že chceme byť so svojimi najbližšími čo najdlhšie spolu v plnom zdraví. 

Autor článku: Úrad Verejného Zdravotníctva

Dátum zverejnenia: