Medzinárodný deň starších – 1. október

Medzinárodný deň starších – 1. október
Zdroj: bigstockphoto.com
V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov v rezolúcii 45/106 1. október ako „Medzinárodný deň starších ľudí“. Dôvodom bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že populácia starne. Starnutie populácie so sebou prináša významné hospodárske a sociálne výzvy, tak pre vyspelé, ako aj rozvíjajúce sa krajiny.

„Medzinárodný deň starších ľudí“ má upozorniť na postavenie a problémy staršej generácie v spoločnosti, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Poukázať má tiež na rovnosť postavenia a dôstojnosť života starších ľudí, pričom snaha o zlepšovanie kvality ich miesta a uplatnenia sa v spoločnosti nemá zostať iba témou diskusií, ale systematicky má vyústiť so konkrétnych činov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že globálne starnutie a urbanizácia sú úspechmi ľudstva. Svedčia o pokroku v medicíne a vede, ľudia sa dožívajú vyššieho veku. V roku 2006 bolo vo svete 650 miliónov ľudí starších ako 60 rokov, v roku 2050 ich budú dve miliardy. V roku 2007 žila viac než polovica svetovej populácie v mestách, v roku 2030 to budú traja z piatich. Najmä na vidieku nechávajú mladí ľudia svojich rodičov, ktorí sa o seba musia postarať sami.

WHO robila aj prieskum v tridsiatich mestách sveta, kde sa starších ľudí pýtala na ich priority. Dominovala túžba žiť v kruhu vlastnej rodiny, nasledovali bezpečné a bezbariérové bývanie, fyzicky a finančne nenáročná doprava, zamestnanie a účasť na živote komunity, úcta a rešpekt, komunikácia a informovanosť a dostupnosť zdravotných a sociálnych služieb. 
 
 

Autor článku: Úrad Verejného Zdravotníctva, SITA, spracované

Dátum zverejnenia: