10. október je dňom duševného zdravia

10. október je dňom duševného zdravia
Zdroj: bigstockphoto.com

Heslom Svetového dňa duševného zdravia pre rok 2015 je  ,,Dôstojnosť pre duševné zdravie.“  Podľa svetových štatistík duševnými poruchami trpí asi 450-miliónov ľudí a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predpokladá, že mentálne alebo neurologické ochorenie sa počas života vyskytuje u každého štvrtého človeka. Z podrobnej analýzy WHO v rámci krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska vyplýva, že až 27% ľudí vo veku 18 – 65 rokov (približne 83 miliónov) zažilo aspoň jednu z radu duševných porúch (vrátene problémov vyplývajúcich z užívania návykových látok, psychózy, depresie, úzkosti a poruchy príjmu potravy).

Podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií v psychiatrických ambulanciách bolo v SR napríklad v roku 2013 vyšetrených 373 220 pacientov, z nich 57% tvorili ženy. Najčastejšou príčinou ambulantnej liečby boli afektívne poruchy (32% vyšetrených osôb) a neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (26%). Medzi najčastejšie diagnózy, s ktorými pacienti prichádzajú do psychiatrických ambulancií, patrí aj schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi s celkovým počtom 59 399 vyšetrených. 

Z pohľadu verejného zdravotníctva je potrebné upriamiť pozornosť na prepojenosť telesného a duševného zdravia, na rovnocennosť v starostlivosti o zdravie telesné ale aj o zdravie duševné. Akceptovať skutočnosť, že pre udržanie dobrého zdravia je potrebná – vnútorná vyrovnanosť. Zároveň vnútorná pohoda závisí nielen od fyzického stavu a sociálneho prostredia, ale najmä od vzťahov medzi ľuďmi v blízkom okolí. Pevné, súdržné a kvalitné rodinné, partnerské, priateľské vzťahy sú zároveň významným podporným činiteľom pri zvládaní chronických ochorení.

Zoznam mien lekárov zapojených do akcie „Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách“ a termíny sú uverejnené na stránke  www.dusevnezdravie.sk .

Autor článku: Úrad verejného zdravotníctva, upravené

Dátum zverejnenia: