Druhá októbrová sobota je Svetovým dňom hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Druhá októbrová sobota je Svetovým dňom hospicovej a paliatívnej starostlivosti
Zdroj: bigstockphoto.com

Hospic je zdravotnícke zariadenie pre dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí v ktorom je kladený dôraz na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, na to aby človek nebol v ťažkej chvíli sám a aby netrpel neznesiteľnou bolesťou. Hospic môže byť rezidenciálne zariadenie (oddelenie v nemocnici resp. samostatné zariadenie), môže poskytovať svoje služby ambulantne (ambulancia, denný alebo nočný stacionár) alebo v teréne, priamo v domácnostiach klientov (domáci resp. mobilný hospic). Pracujú v ňom lekári, zdravotné sestry, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, sanitári, (zdravotnícky personál), ale aj psychológovia, sociálni pracovníci, špeciálni a liečební pedagógovia a dobrovoľníci. Hospicová starostlivosť sa zameriava nielen na chorého, ale aj na jeho rodinu.

 

Mottom tohtoročného svetového dňa je „Zdieľanie starostlivosti“ a cieľom je zdôrazniť úlohu jednotlivcov ako členov spoločnosti, členov rodiny a zdravotníkov ako aj rôznych inštitúcií, napr. vládnych inštitúcií, investorov, centier zdravotnej starostlivosti, medzinárodných mimovládnych organizácií a hospicov. Svetový deň bol iniciovaný charitatívnou organizáciou Help the Hospices vo Veľkej Británii a pripomína sa od roku 2005.

 

Paliatívna starostlivosť je komplexná starostlivosť o chorých, ktorých život sa neodvratne blíži ku koncu. Cieľom paliatívnej starostlivosti nie je predĺženie života chorého, ale zlepšenie jeho kvality pred smrťou. Ide o starostlivosť o pacienta po stránke nielen fyzickej, ale predovšetkým psychickej a duchovnej. Hoci je kuratívna medicína niekedy už „nemohúca“, ešte stále môže pre chorého mnoho urobiť tým, že mu poskytne služby paliatívnej medicíny a paliatívnej starostlivosti.

Autor článku: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR, upravené

Dátum zverejnenia: