Liga za duševné zdravie pripravila opäť deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách

Liga za duševné zdravie pripravila opäť deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách
Zdroj: bigstockphoto.com

Liga za duševné zdravie a Slovenská psychiatrická spoločnosť pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia umožn ia ľuďom navštíviť v určených termínoch vybran é psychiatrick é ambulanci e . Priamo od odborníkov sa týmto spôsobom budú mať možnosť dozvedi viac napríklad aj o depresii, o jej príznakoch a liečebných postupoch . Depresia je jedna z najznámejších duševných porúch a ľudia si ju často mýlia s bežnou „depkou“.

Liga organizuje už druhý rok „Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách“, aby znížila strach ľudí z psychiatrov. Počas týchto stretnutí budú môcť prekonzultovať svoj stav, či prísť spolu s blízkymi, ktorí potrebujú radu lekára. K dispozícii im bude dotazník o anhedónii, po vyplnení ktorého sa priamo na mieste dozvedia, aká je aktuálne ich schopnosť prežívať potešenie v rôznych oblastiach života. K dispozícii im budú aj informačné brožúry o príznakoch depresie, možnostiach liečby, správnom životnom štýle a potrebnej podpore okolia.

MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS, Psychiatrická klinika LFUK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava:

„Pri liečbe depresie je potrebné je ovplyvniť všetky jej príznaky. Napríklad slovo „anhedónia" je pojem odvodený z gréckeho slova „hedone", čo znamená  radosť, potešenie. Anhedóniou nazývame jeden z hlavných príznakov depresie, teda neschopnosť prežívať radosť.  Pacientovi výrazne znižuje kvalitu života, zasahuje do jeho vzťahov s okolím, rodinou, priateľmi, cíti sa nepochopený, býva podceňovaný a často sa až úplne izoluje. Súčasná moderná antidepresívna liečba môže pomôcť  aj pacientom s anhedóniou.

Depresia je psychická porucha, ktorá je úspešne liečiteľná. Zároveň však platí, že veľká časť pacientov sa  nelieči vôbec alebo nevyhľadá lekára včas. Toto ochorenie môže postihnúť každého človeka v akomkoľvek  veku a životnom období. Nezriedka vypukne bez zjavnej príčiny a jeho pôvod sa veľakrát nedá zistiť. V súčasnosti je na slovenskom trhu veľké množstvo antidepresív, ktoré sa s úspechom používajú a ovplyvňujú aj anhedóniu. “

Nebuďme ľahostajní k ľuďom trpiacim depresiou! Lekári dnes dokážu depresiu účinne liečiť. Podporme a povzbuďme ich, aby vyhľadali pomoc a nebáli sa hovoriť o svojich ťažkostiach. Pomôžme im prekonať predsudky a odmietanie. 

Zoznam mien lekárov počas akcie „Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách“ a termíny sú uverejnené na stránke TU:  www.dusevnezdravie.sk .

WHO o depresii

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označuje depresiu za ochorenie, ktoré najčastejšie vyraďuje človeka z bežného života. Súčasne predpokladá, že do roku 2020 bude depresii patriť druhá priečka v rebríčku ochorení, ktoré predstavujú najväčšiu záťaž pre chorého človeka, a to hneď po ischemickej chorobe srdca. Celosvetovo sa uvádza, že s depresiou má skúsenosť až 17% ľudí. Z výsledkov rozsiahlej epidemiologickej štúdie EPID, ktorá bola realizovaná na Slovensku vyplynulo, že výskyt depresie u dospelých je približne 13%. Postihnutie žien a mužov sa udáva v pomere 2:1, najvyšší výskyt je vo vekovej skupine po 40. roku života, i keď depresia sa môže vyskytnúť kedykoľvek. Nediagnostikovaná a neliečená depresia nielenže spôsobuje človeku utrpenie, ale môže viesť až k samovražednému konaniu. Depresívna porucha je aj  najčastejšou príčinou samovrážd spomedzi všetkých psychických ochorení.

Autor článku: Liga za duševné zdravie SR

Dátum zverejnenia: