Druhý októbrový štvrtok je svetovým dňom zraku

Druhý októbrový štvrtok je svetovým dňom zraku
Zdroj: bigstockphoto.com

Na svete žije odhadom 250 miliónov ľudí, ktorí majú poruchy zraku, z nich je až 40 miliónov úplne slepých. Vieme, že počet ľudí so zhoršeným zrakom sa bude zvyšovaním počtu starších ľudí zvyšovať. Zabrániť ale treba zbytočným poškodeniam zraku z dôvodu infekčných ochorení, poranení alebo zanedbania starostlivosti o zrakové orgány.

 

Svetový deň zraku si každý rok pripomíname druhý októbrový štvrtok. Vyhlásili ho spolu Svetová zdravotnícka organizácia a Medzinárodná agentúra pre prevenciu slepoty v roku 2002. Cieľom je zvýšiť povedomie o možnostiach diagnostiky a liečby porúch zraku, aby sa maximálne znížilo riziko oslepnutia. Vo svojom strategickom dokumente “Universal eye health: a global action plan 2014–2019” WHO podčiarkuje, že až 80% prípadom slepoty sa dá predísť, ak sa starostlivosti o oči venuje patričná pozornosť. Vyšetrenie očí má byť súčasťou pravidelných preventívnych prehliadok detí aj dospelých aspoň raz za dva roky. Včasná diagnostika porúch dáva šancu zachovať si zrak v dobrej kvalite do vysokého veku.

 

Autor článku: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v SR, upravené

Dátum zverejnenia: