16. október - Svetový deň potravy

16. október - Svetový deň potravy
Zdroj: bigstockphoto.com

Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979. V ten rok bol vyhlásený na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations Organization).

 

Vo svete ešte stále existujú obrovské rozdiely. Pokým jedni žijú v prepychu a blahobyte, ďalší trpia a zomierajú od hladu. Svetový deň potravy je uznávaný vo viac ako 150 krajinách po celom svete. V niektorých krajinách sa venujú najmä problematike nových technológií pri produkcii potravinových surovín, inde riešia základný problém – nedostatok potravín a hladovanie.

 

V každom prípade extrémy zdraviu neprospievajú, v bohatých krajinách ide o prejedanie sa a nadmernú konzumáciu potravín, v krajinách tretieho sveta ľudia umierajú kvôli nedostatku jedla. Dopady na zdravie a život človeka sú v oboch prípadoch alarmujúce. Podľa FAO bola v roku 2009 dosiahnutá kritická hranica miliardy hladujúcich po celom svete v dôsledku rastúcich cien potravín a finančnej krízy. „Je to tragédia dnešnej modernej doby,“ opísal situáciu generálny riaditeľ FAO Jacques Diouf. Miléniové rozvojové ciele (2000-2015) ako aj v súčasnosti prijímané Ciele pre trvalú udržateľnosť (2015-2030) obsahujú záväzok všetkých členských štátov OSN podieľať maximálnou mierou na dostupnosti potrebných potravín pre všetkých obyvateľov našej planéty.

 

Štatistiky hovoria, že v súčasnosti žije 17% obyvateľov Európskej únie pod hranicou chudoby. Aj z tohto dôvodu bol rok 2010 vyhlásený za Európskou komisiou za „Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu“. S chudobou úzko súvisí nedostatok potravín a fakt, že si ľudia nemôžu dovoliť kupovať kvalitné potraviny, a to sa odráža na ich zdraví. Na Slovensku nemožno hovoriť o hladovaní, avšak téma vyváženej racionálnej stravy u ľudí zo sociálne slabších rodín je tabu. A nejde len o deti ale aj širokú skupinu dôchodcov a starších ľudí, ktorí žijú v hmotnej núdzi alebo v chudobe. 

Slovensko je jednou z krajín, ktoré si pripomínajú Svetový deň potravy, ľudia by sa mali zamyslieť nad konzumovanou stravou a potravinami neplytvať, no na druhej strane príliš na ich kvalite nešetriť. 

Autor článku: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike, Webnoviny.sk

Dátum zverejnenia: