Svetový deň psoriázy - 29. október

Svetový deň psoriázy - 29. október
Zdroj: bigstockphoto.com

Týmto ochorením trpí 125 miliónov ľudí na svete. Aj keď ide primárne o kožné ochorenie, často ho sprevádzajú postihnutia iných orgánov a predstavuje pre každého pacienta aj značnú psychosociálnu záťaž. Mnoho pacientov trpí aj preto, že nemajú dostatočné znalosti o ochorení a nemajú adekvátny prístup k liečbe.

 

Svetový deň psoriázy je iniciatíva, s ktorou prišlo Medzinárodná federácia psoriatických združení (IFPA) v oku 2004. Cieľom tohto svetového dňa je upozorňovať na ochorenie, pacientov, ich situáciu a možnú pomoc, ktorú potrebujú.

 

Psoriáza je chronické ochorenie kože spôsobené poruchou imunitného systému. Dnes ešte stále nie je celkom známy dôvod vzniku ochorenia, nepochybne svoju úlohu však zohrávajú genetické predispozície a spúšťacie faktory, medzi ktorými dominuje stres, nesprávny životný štýl (nadváha, obezita), ale aj bakteriálne ochorenia, ktoré nesúvisia priamo s kožou (napríklad streptokoková angína), menej často môže vyvolať chronickú psoriázu akútne zápalové ochorenie kože či dokonca závažnejšie poškodenie kože (mechanické, popálenie, chemické). Psoriáza nie je nákazlivá, ale je dedičná, respektíve genetické predispozície na psoriázu sa prenášajú z rodičov aj na deti.

 

Chronická ložisková psoriáza je najbežnejšou formou, tvorí asi 80 % prípadov. Typické sú oválne ložiská, ktoré sa nachádzajú vo vlasoch, na lakťoch, kolenách, v krížovej a driekovej oblasti. Nesvrbia, alebo svrbia len veľmi mierne. Ďalšími formami sú psoriasis pustulosa, pri ktorej sa v léziách objavujú zahnisané pupienky, najmä na dlaniach, chodidlách, prstoch a nechtoch. Pri psoriasis guttata, ktorá sa objavuje viac u detí, sa tvoriana koži desiatky drobných červených šupinatých ložísk. Závažnou formou je psoriasis erythrodermica, keď sú začervenané veľké úseky tela prakticky na celom povrchu.

 

Slovensko zastupuje v medzinárodnej asociácii IPFA občianske združenie Bodkáčik, ktoré sa aktívne podieľa na diskusii o ochorení s pacientmi, ich rodinnými príslušníkmi a verejnosťou vôbec. Slovensko nemá presné štatistiky psoriatikov, odhaduje sa, že približne 24 tisíc ľudí sa na toto ochorenie lieči, ale pravdepodobne je to len jedna tretina z chorých. Ďalšie dve tretiny svoje kožné príznaky podceňujú, nevenujú im pozornosť, alebo sa samoliečia, hoci psoriáza skracuje priemernú dĺžku života, najmä svojimi komplikáciami vo vyššom štádiu. „Veľa psoriatikov sa nerado ukazuje na verejnosti a nerado vraví o svojom ochorení. Naše občianske združenie sa snaží túto tabuizovanú tému prelomiť a hovoriť o ochoreniach kože. Pomáhame tak pacientom v komunikácii a verejnosti zasa ukazujeme, že chorá koža neznamená vylúčenie zo spoločnosti.“

Autor článku: Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike
Zdroj foto: google.sk

Dátum zverejnenia: