13. november je Medzinárodným dňom nevidiacich

13. november je Medzinárodným dňom nevidiacich
Zdroj: bigstockphoto.com

13. novembra 1745 sa narodil priekopník systematického vzdelávania nevidiacich Valentin Haüy a v roku 1784 založil v Paríži prvú školu pre nevidiacich. Práve vďaka nemu získal vzdelanie aj Louis Braille, tvorca Braillovho bodového písma. Medzinárodný deň nevidiacich si pripomíname od roku 1946.

Život so zrakovým postihnutím je spojený s mnohými ťažkosťami. Najvypuklejšími sú pre nevidiacich a slabozrakých ľudí problémy so samostatným pohybom a orientáciou, so získavaním informácií a s vykonávaním činností v domácnosti , akými sú varenie, upratovanie či nakupovanie.

Na to, aby ľudia so zrakovým postihnutím mohli čítať bežnú tlač, potrebujú nákladné a technicky náročné pomôcky. Pre mnohých je potrebné texty upravovať do zväčšeného písma alebo prepisovať do Braillovho písma čitateľného hmatom, niekedy býva východiskom len predčítavanie vidiacou osobou.

Tieto ťažkosti často sprevádzajú aj psychické problémy - psychická záťaž v období po strate zraku či pocity menejcennosti. Ich intenzita a dĺžka trvania závisí od každého človeka, jeho osobnosti, od prostredia a podmienok, v ktorých žije. Ich intenzitu je možné podstatne znížiť a obdobie pôsobenia výrazne skrátiť včasným poskytnutím odborného poradenstva a sociálno-rehabilitačného výcviku, ktoré ponúka Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Zdroj: unss.sk
Zdroj foto: unss.sk

Dátum zverejnenia: