Nový zákrok na Slovensku miniinvazívne rieši nezhubné zväčšenie prostaty

Nový zákrok na Slovensku miniinvazívne rieši nezhubné zväčšenie prostaty
Zdroj: bigstockphoto.com
Trnava, 17. 12. 2015 - Vo Fakultnej nemocnici Trnava prvýkrát na Slovensku realizovali výkon embolizácie prostaty, ktorým miniinvazívne riešia nezhubné zväčšenie prostaty (benígnu hyperpláziu prostaty). Nezhubné zväčšenie prostaty je najčastejšou príčinou poruchy močenia u mužov.

„Liečbu poznáme konzervatívnu (medikamentóznu) alebo operačnú. Zlatým štandardom operačnej liečby je endoskopická transuretrálna resekcia,“ povedal o možnostiach liečby Marián Cvik, lekár Urologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava . Embolizácia prostaty je miniinvazívny zákrok u pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty, pri ktorom sa pomocou mikrokatétra do drobných ciev, ktoré zásobujú prostatu, podajú mikročastice, čo má za následok zablokovanie prítoku krvi do prostaty, postupné zmenšenie veľkosti prostaty a ústup klinických ťažkostí. Zákrok sa vykonáva cez malý vpich v slabine pod kontrolou röntgenového zobrazenia.

„Embolizácia prostaty predstavuje novú alternatívnu metódiu liečby pre pacientov s benígnou hyperpláziou prostaty, ktorí neodpovedajú na medikamentóznu liečbu a nie sú vhodní alebo schopní podstúpiť chirurgickú liečbu,“ dodal Cvik.

„Podľa doterajších výsledkov zo svetových štúdií dochádza u pacientov po embolizácii prostaty v priebehu prvých 6 mesiacov k o cca 30 - 40 % zmenšeniu veľkosti prostaty, k výraznému ústupu klinických ťažkostí a k zlepšeniu kvality života,“ vysvetlil Andrej Klepanec, primár Rádiologickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava . Kľúčom pre úspech procedúry je výber vhodných pacientov na zákrok na základe multidisciplinárnej spolupráce urológa a intervenčného rádiológa.

„Opäť, už niekoľkýkrát v tomto roku, zavádzame do slovenskej praxe ako prví nejaký výkon, ktorý má ambíciu pomáhať pacientom, ktorí sú pre aplikáciu tohto výkonu vhodní. Najväčšiu vďaku je samozrejme potrebné adresovať progresívnemu personálu,“ vyzdvihol Martin Neštický, riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava .

Autor článku: Fakultná nemocnica Trnava
Zdroj foto: Fakultná nemocnica Trnava

Dátum zverejnenia: