4. február - Svetový deň boja proti rakovine

4. február - Svetový deň boja proti rakovine
Zdroj: bigstockphoto.com
Svetový deň boja proti rakovine sa v rokoch 2016-2018 bude niesť v duchu hesla „Dokážeme. Dokážem.“ V rámci tejto témy sa bude venovať objavovaniu možností, ako my všetci (kolektívne alebo ako jednotlivci) môžeme prispieť k zníženiu globálnej záťaže, ktorú rakovina predstavuje.

Keďže rakovina rôznym spôsobom ovplyvňuje každého z nás, všetci máme moc konať tak, aby sme znížili jej vplyv na jednotlivcov, rodiny a komunity. Svetový deň boja proti rakovine nám dáva šancu premýšľať o tom, čo môžete urobiť, stanoviť si záväzok a prijať opatrenia. Nech sa rozhodnete spraviť čokoľvek, „Dokážeme. Dokážem.“ spraviť zmenu v boji proti rakovine.

Dokážeme
* Podnietiť akciu, uskutočniť akciu
* Predchádzať rakovine
* Povzbudiť vnímanie
* Budovať zdravé prostredie
* Zlepšiť prístup k liečbe rakoviny
* Vybudovať kvalitnú pracovnú silu v starostlivosti o chorých s rakovinou
* Mobilizovať naše siete s cieľom poháňať pokrok
* Formovať zmenu politiky
* Odôvodniť investície do kontroly rakoviny
* Spolupracovať s cieľom zväčšiť dopad
 
Dokážem:
* Viesť zdravý životný štýl
* Pochopiť, že včasné zachytenie môže zachrániť životy
* Žiadať podporu
* Podporovať druhých
* Prevziať kontrolu nad svojim životom s rakovinou
* Milovať a byť milovaný
* Byť samým sebou
* Vrátiť sa do práce
* Zdieľať svoj príbeh
* Otvorene o tom hovoriť

Základné fakty o rakovine:
- Rakovina sa zaraďuje medzi hlavné príčiny chorobnosti a úmrtnosti na celom svete s približne 14 miliónov nových prípadov a 8.200.000 rakovinových úmrtí v roku 2012.
- Očakáva sa, že počet nových prípadov vzrastie cca o 70% v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí.
- U mužov bola najčastejšie diagnostikovaná rakovina v roku 2012 na pľúcach, prostate, konečníku, žalúdku a na pečeni.
- U žien je najčastejšie diagnostikovaná rakovina na prsníku, konečníku, pľúcach, na krčku maternice a na žalúdku.
- Asi 30% úmrtí na rakovinu je spôsobených nesprávnym, rizikovým životným štýlom: ide o - vysoký index telesnej hmotnosti, nízku spotrebu ovocia a zeleniny, nedostatok fyzickej aktivity, užívanie tabaku a užívanie alkoholu.
- Užívanie tabaku je najdôležitejším rizikovým faktorom pre rakovinu, spôsobuje viac než 20% celosvetových úmrtí na rakovinu, a asi 70% svetových úmrtí pripadá práve na rakovinu pľúc.
- Rakovinotvorné vírusové infekcie (HBV/HCV, HPV), sú zodpovedné za až 20% všetkých úmrtí na rakovinu v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.
- Viac ako 60% z celkového počtu nových ročných prípadov sveta, sa vyskytuje v Afrike, Ázii, v Strednej a Južnej Amerike. Tieto oblasti tvoria 70% svetových úmrtí na rakovinu.
- Očakáva sa, že počet prípadov rakoviny sa zvýši zo 14 miliónov v roku 2012 na 22 miliónov v nasledujúcich dvoch dekádach.

Zdroj:
www.who.sk 
www.worldcancerday.org
www.who.int
Zdroj foto: who.sk 
 

Dátum zverejnenia: