Hypersenzitívni ľudia medzi nami

Hypersenzitívni ľudia medzi nami
Zdroj: bigstockphoto.com
Myslíte si, že ľuďom s hrošou kožou sa žije ľahšie?
Že nepripúšťať si všetko k telu je lepšie?
Cítite sa v nevýhode, pretože sa vás všetko dotýka a nedokážete ovládať svoje emócie?


Vedeli ste, že hypersenzitivitou sa vyznačuje asi 20% všetkých ľudí? Hoci sa hypersenzitívni ľudia často trápia  – sú zraniteľní, náchylní na stres a pochybujú o sebe – táto vlastnosť sa dá využiť v ich prospech.

Hypersenzitívni ľudia medzi nami je pútavá kniha o pretlaku pocitov. Pomôže vám pochopiť, prečo sú vysoko citliví ľudia „iní“, a nielen to...

Autor Rolf Sellin je sám hypersenzitívny a preto sa rozhodol napísať knihu pre všetkých ľudí – aj pre tých, ktorí sú ako on, aj pre ich okolie, a aj pre rodičov hypersenzitívnych detí. Podľa autora je hypersenzitivita nadanie pre bohatý vnútorný svet. Tento psychologicky fundovaný poradca pomáha hypersenzitívnym ľuďom konečne pochopiť, prečo sú „iní“. Rolf Sellin vo svojej knihe ukazuje, ako môžu ovplyvňovať vlastné vnímanie a lepšie sa mentálne chrániť. Hypersenzitivita sa tak opäť stane sama sebou, nadaním pre veľké vnútorné bohatstvo. „Najdôležitejšia je pre mňa otázka ,“ píše Rolf Sellin. „Ako je možné, že niektorí hypersenzitívni ľudia žijú šťastne, majú bohatý vnútorný život a navonok sú úspešní, kým ostatným je hypersenzitivita na ťarchu? Čo je s tými menej šťastnými, ktorí takouto predispozíciou trpia? Čo presne sa v nich odohráva? Ako vnímajú? Ako spracúvajú podnety? Ako sa správajú? Ako reagujú v tej-ktorej situácii? Ako inak možno vnímať, myslieť, cítiť a komunikovať, ako zaobchádzať s energiou, aby bola hypersenzitivita darom?“
Väčšina hypersenzitívnych ľudí si veľmi želá, aby bol svet ľudskejší, a je preto ochotná niečo spraviť. A presne v tom je ich prínos pre spoločnosť. Práve oni sú tí, ktorí ako prví spozorujú, keď sa deje niečo nespravodlivé, keď niečo nie je v súlade s kostolným poriadkom. Ako prví spoznajú, čo nám chýba. Často sú prví, ktorí pocítia následky toho, keď ľudskosť pokrivkáva.

Prijímať viac podnetov ako iní − a to intenzívnejšie. Toto „heslo“ hypersenzitívnych ľudí sa týka aj tienistých stránok života, píše R.Sellin v knihe Hypersenzitívni ľudia medzi nami . Veľmi ľahko ich zaplaví všetko súženie sveta, núdza a nespravodlivosť, bolesti a utrpenie. Svojím súcitom takéto trápenie ešte viac množia, oslabujú samých seba a nakoniec aj tak nijako zasiahnuť nemôžu. A to ich zabolí ešte raz.

Autor článku:  Vydavateľstvo Ikar
Zdroj foto: Vydavateľstvo Ikar
 

Dátum zverejnenia: