Unikátne diagnostické pracovisko v Centre mikrochirurgie oka

Unikátne diagnostické pracovisko  v Centre mikrochirurgie oka
Zdroj: bigstockphoto.com
V septembri 2015 CMO v Bratislave   otvorilo nové diagnostické pracovisko, ktoré je jediné svojho druhu v Slovenskej republike a jedno z mála v rámci krajín Európskej únie. Odbornou garantkou tohto pracoviska je očná lekárka MUDr. Tamara Štětinová, PhD., ktorá patrí k európskym špičkám v tejto oblasti. Je autorkou mnohých domácich aj zahraničných prednášok a publikácií. Základom  pracoviska je unikátna  elektrofyziologická jednotka, ktorá umožňuje lekárovi získať objektívne informácie o fungovaní sietnice a optického nervu. CMO je jediné pracovisko na Slovensku, ktoré používa najnovšie metódy založené na báze multifokálnych podnetov  ERG/EOP.

Prečo odoslať pacieta na elektrofyziologické vyšetrenie
Je bezbolestné, rýchle, objektívne, nezávislé od vôle, určuje diagnózu ešte v predklinickom štádiu, keď je ochorenie nemé, t.j. keď nie je jeho prítomnosť možné zistiť  štandardnými vyšetrovacími technikami v očnej,  prípadne neurologickej ambulanciii. Umožňuje preto lekárovi nasadiť liečbu včas, aby sa tak predišlo neskorším komplikáciám.

Elektrofyziologické vyšetrenie sa odporúča v nasledovných prípadoch:

- podozrenie na glaukóm, potvrdenie/vylúčenie diagnózy, stanovenie liečby presne „na oko“ pacienta. ELF vyšetrenie je vo vyspelých krajinách sveta  považované za jediné objektívne vyšetrenie glaukómu – „jediný objektívny perimeter
- makulopatia (makula), formy, rozsah, aktivita
- diabetes, diabetické zmeny na očnom pozadí, rozsah, lokalizácia
- potvrdenie/ vylúčenie porúch prekrvenia očných štruktúr, rýchla a adekvátna liečba pri cievnych uzáveroch
- podozrenie na dystrofiu sietnice alebo dedičné poruchy zrakového nervu, genetické poradenstvo, zdravé potomstvo
- vnútroočné zápaly predného alebo zadného segmentu oka, aktivita zápalu, priebeh
- význam operácie sivého zákalu / keratoplastika z hľadiska zrakových funkcií
- odlúpenie sietnice, rozsah poškodenia, funkčné zmeny u predčasne narodených a efektivita zákroku
- nevysvetliteľná strata videnia, poruchy farbocitu, úrazy, výpady v zornom poli, diagnostika a správna liečba

Ak je pacient včas a zo správnej indikácie  odoslaný na ELF vyšetrenie, zvyšuje sa jeho šanca na čo najrýchlejšiu a najefektívnejšiu reparáciu zrakových funkcií.

U detí je možné elektrofyziologické vyšetrenie  pomocou tzv. „hand held ERG“, kojencov je možné vyšetriť pomocou stimulačných okuliarov.

CMO je od roku 1999  lídrom jednodňovej očnej chirurgie a od roku 2015 aj špecializovaných diagnostických metód  v Slovenskej republike.

Kontakt: CMO, Gagarinova 7/B, 821 03 Bratislava, www.cmo.sk, cmo@cmo.sk, bezplatná linka: 0800 222 828, 02/4363 5644-46.

Autor článku: www.cmo.sk
Zdroj foto: bigstockphoto.com

 

Dátum zverejnenia: