Čo je to stres?

V praveku, keď naši predkovia žili v  jaskyniach, slúžili fyzické reakcie útok alebo útek (fight or flight) na odreagovanie silných emócií. Pre človeka v  dobe kamennej znamenali tieto reakcie v životne dôležitých situáciách (napr. pri zabezpečení potravy pri love na mamuta a pod.) záchranu života . Podobný spôsob reagovania – príprava do akcie - nám zostal dodnes. Rozdiel je v tom, že nestretávame mamuta alebo iné praveké zviera raz za čas. Denne musíme bojovať aj s 5–10 symbolickými „mamutmi“ ako je uponáhľanosť, časová tieseň, medziľudské konflikty, pracovné a rodinné problémy.

Pri týchto zážitkoch môžeme na sebe spozorovať – zvýšenie pulzu a krvného tlaku, zrýchlené dýchanie až dýchavičnosť, prehriatie kože s pocitom zčervenania , nevoľnosť a iné neobvyklé pocity. Všetky tieto reakcie, ktoré sa odohrávajú v  organizme sú výsledkom pôsobenia stresových hormónov  , ktoré sa uvoľňujú do krvného obehu ako odpoveď na stresové podnety.

Musíme ale skonštatovať: Stres patrí k životu, pomáha nám prežiť, zvýšiť výkon, ba niekedy prekonať aj samých seba .

Význam slova stres sa často používa v  pejoratívnom slova zmysle, väčšina ľudí vníma stres ako niečo negatívne (často používame výraz - “som v  strese, je to stresujúce“). Nezriedka sa výraz stres používa nesprávne a zamieňa s podnetom, ktorý vlastne stres vyvoláva (stresor). Napríklad skúšková situácia je stresor, a až reakcia na ňu sa môže pre niekoho stať stresom. Stres je reakcia organizmu na akúkoľvek nadmernú záťaž, ktorá v  danom momente je organizmom vnímaná ako nadmerná. Škodlivým sa stáva nadmerné množstvo záťaže, ktorá môže byť aj menšej intenzity ale trvá dlho (dlhotrvajúci tzv  . chronický stres), alebo náhle vzniknuté neočakávané situácie so silným emocionálnym nábojom (pozitívny stres – eustres, negatívny stres-distres).

Ak množstvo a miera stresu prekročí naše individuálne adaptačné schopnosti zvládnuť určitú záťaž, určité situácie, rovnováha organizmu sa naruší. Vyváženosť medzi napätím a uvoľnením, aktivitou a pasivitou, výkonom a zotavením je porušená, nastáva stav  disharmónie. Tento stav  disharmónie sa môže prejaviť pocitmi vyčerpania , únavou, predráždenosťou, nepokojom, depresiou, bezmocnosťou, beznádejou, úzkosťou, ale i rôznymi telesnými problémami a poruchami . Najčastejšie sú to poruchy spánku a apetítu, „psychosomatické“ poruchy, bolesti hlavy, sexuálne poruchy. Svalové napätie v  oblasti krčnej chrbtice môže tiež súvisieť s nadmerným množstvom stresu. v  bežnom živote sa nadmerný stres prejavuje predráždenosťou alebo plačlivosťou, znížením pozornosti až nesústredenosťou, horším pracovným výkonom, úrazovosťou. To môže mať za následok zvýšenú nehodovosť a chorobnosť, zvýšenú absenciu v  práci . Mnohí kompenzujú tieto prejavy zvýšeným počtom vyfajčených cigariet, nadmernou konzumáciou alkoholu a v  poslednom čase aj užívaním drog, čo môže viesť až ku závislosti .

v  nasledujúcom článku sa bližšie zoznámime s prejavmi správania, ktoré stresové situácie vyvolávajú, alebo provokujú („prostresové“ správanie). Oboznámime Vás tiež s protistresovým správaním - stratégiami zvládania stresových situácií, technikami prevencie a predchádzania stresu.

Ak Vás táto problematika zaujíma , alebo máte problémy so stresom a nechcete sa s tým trápiť sami , na našom pracovisku sú odborníci , ktorí Vám pomôžu zvládnuť aktuálny stres a naučia Vás ako predchádzať stresu.

Autor článku: PhDr. Pavla Nôtová CSc.

Dátum zverejnenia: