Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach sa môže pochváliť zrekonštruovanými priestormi Neurologickej kliniky

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach sa môže pochváliť zrekonštruovanými priestormi Neurologickej kliniky
Zdroj: UNLP Košice
Košice, 17. marca 2017 - Po ukončení stavebných prác dostali pacienti UNLP Košice do užívania vynovené priestory B oddelenia Neurologickej kliniky na Triede SNP 1.  Výsledkom prác, ktoré nemocnica realizovala pomocou vlastných zamestnancov, je spríjemnenie hospitalizácie pre našich pacientov, ako aj zlepšenie pracovných podmienok pre našich zamestnancov.
 
Zrekonštruované boli dve nadštandardné jednolôžkové izby, WC  a kúpeľne na iných izbách kliniky, spoločné priestory, chodby a zriadené boli aj bezbariérové sociálne zariadenia. Uvedomujeme si totiž, aké dôležité je zabezpečenie bezbariérovosti pre pacientov kliniky, ktorí majú väčšinou zhoršenú mobilitu. „Táto rekonštrukcia je veľkým prínosom pre našich pacientov. Väčšina z nich má zhoršenú mobilitu, a preto rekonštrukcia sociálnych zariadení na bezbariérové bola už nevyhnutnosťou. Rovnako sa aj pre personál uľahčí hygienická starostlivosť o našich pacientov. Najčastejšie sa pacienti v dotazníkoch spokojnosti sťažovali na nevyhovujúce sociálne zariadenia, preto veríme, že aj v tomto smere už podobné sťažnosti nebudú a prispeje to ku spokojnosti pacientov na Neurologickej klinike,“ uviedla lekárka kliniky, MUDr. Lenka Josayová.


Podrobný rozpis prác:
 
- nadštandardné 1 - posteľové izby B2 a B3 so spoločným hygienickým zariadením  / WC + sprcha + nový obklad a dlažba + znížený sadrokartónový strop / a rekonštrukciou el.
  inštalácie a prekládkou medicinálnych plynov
- 4x nové WC na 3 - posteľových izbách s novým obkladom, dlažbou a sadrokartónovým stropom a rekonštrukciou el. inštalácie
- demontáž vane a kompletná rekonštrukcia kúpeľne s novým obkladom a dlažbou, inštalácia 2 x nových spŕch / 1x pre imobilných pacientov / a WC s rekonštrukciou el.
  inštalácie
- demontáž WC muži, ženy a personál vrátane plechových dverových stien a následná montáž nového obkladu, dlažby, WC a umývadiel, vybudovanie WC pre imobilných pacientov s
  novými zariaďovacími predmetmi
- montáž nových ochranných rohových líšt pred dverami na vstupe do izieb pacientov a renovácia pôvodných madiel na chodbách
- kompletné vymaľovanie a oprava náterov dverí a zárubní  


Všetky práce realizovala nemocnica prostredníctvom vlastných zamestnancov. Celkové náklady sa pohybovali vo výške 18 000 eur. Rekonštrukcia je súčasťou plánu nemocnice na postupnú obnovu a rekonštrukciu priestorov. Po ukončení tejto akcie začali a momentálne sú realizované stavebné práce na nadštandardných izbách I. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky.
 
O pracovisku
Neurologická klinika zabezpečuje všetky pomocné vyšetrenia v neurológii - ultrazvukové vyšetrenie mozgových ciev, elektroencefalografiu, elektromyografiu, polysomnografiu, evokované potenciály. Poskytuje konziliárnu činnosť v rámci odborných poradní - pre cievne ochorenia mozgu,  pre záchvatové ochorenia, pre nervosvalové ochorenia, centrum pre sklerózu multiplex, ambulancia pre poruchy spánku a bdenia.
Pracovisko sa v liečebno - preventívnej činnosti  venuje liečbe a diagnostike akútnych  stavov v neurológii - cievne mozgové príhody, stavy bezvedomia z neurologických príčin, epilepsia a epileptické syndrómy, nádory mozgu, bolesti hlavy, infekčné ochorenia nervového systému, polyradikuloneuritídy, demyelinizačné ochorenia, predovšetkým skleróza multiplex, vertigo, nervosvalové ochorenia, poruchy spánku a bdenia, ako aj ostatným neurologickým ochoreniam – ako sú demencie, vertebrogénne ochorenia, závrativé stavy, ochorenia periférneho nervového systému  a ďalším  ochoreniam. 

Zdroj: UNLP Košice
 

Dátum zverejnenia: