7. apríla odložíme jeden narcis aj pre Vás

7. apríla odložíme jeden narcis aj pre Vás
Zdroj: Liga proti rakovine

Bratislava, 31. marec 2017 - V jediný deň v roku sa do ulíc vyberie 16 000 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií, aby nezištne pomohli iným. Za to im všetkým patrí veľká vďaka, pretože bez ich nasadenia a ochoty by táto zbierka nebola možná. V tento deň pripnú tisícom ľudí po celom Slovensku na odev narcis, ktorý pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa, lebo je symbolom nádeje a prejavom podpory. 

Za 20 rokov existencie Dňa narcisov, najväčšej celoslovenskej finančnej zbierky na Slovensku, dokázala Liga proti rakovine aj vďaka vašej podpore pomôcť tisíckam jednotlivcov, stovkám rodín, či desiatkam zdravotníckych zariadení, nemocníc, ako aj výskumným pracoviskám a občianskym združeniam. Liga proti rakovine od svojho vzniku prostredníctvom vlastných projektov skvalitňuje a zlepšuje život onkologickým pacientom a pomáha im jednoduchšie sa zaradiť do bežného života po skončení liečby.

V roku 2016 jubilejný - 20. ročník Dňa narcisov - priniesol najvyšší výnos v jeho histórii, ktorý predstavoval sumu 1 043 597,41 EUR. Čistý výnos – 991 479,25 EUR – umožnil nielen realizáciu našich dlhoročných projektov, ale i pridanie nových, zaujímavých programov či ich výraznú finančnú podporu. 21. ročník Dňa narcisov, ktorý sa uskutoční v piatok - 7. apríla, sa blíži. Prípravy prebiehajú v plnom prúde a nasadení, a my opäť veríme v masívny prejav podpory zo strany verejnosti. Každý rok si kladieme tú istú otázku a každý rok si na ňu pozitívne odpovedáme – že sa opäť státisíce ľudí na Slovensku spoja, aby podporili, pomohli. A to je aj hlavnou myšlienkou tohtoročného Dňa narcisov – poďakovať všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, partnerom a verejnosti, ktorí nás neustále podporujú. Bez vás všetkých by totiž táto zbierka nebola možná.

Tento rok chceme vyzvať všetkých dobrovoľníkov, aby sa opäť aktívne zapojili do Dňa narcisov a prostredníctvom sociálnych sietí ukázali, čo je ich motiváciou pomáhať. Stačí, ak svoje FB alebo Instagram profily zaplavia selfie fotkami s odkazom, prečo pomáhajú a s hashtagmi #dennarcisov a #chcempomahat. Veríme, že sa v tento deň opäť všetci spojíme, aby sme vyjadrili spolupatričnosť onkologickým pacientom a podporili projekty, ktoré im dokážu pomáhať.

Takouto formou môže podporiť Deň narcisov aj verejnosť. Stačí pridať na sociálne siete vlastné fotografie, na ktorých máte pripnutý narcis, alebo sa odfoťte s našimi dobrovoľníkmi v uliciach a ukážte tak, že aj vy ste tento rok pomohli a podporili Deň narcisov. Šíriť môžete aj naše kampaňové videá, ktorých tvárou je slovenský herec Ján Gallovič a slovenský raper Majk Spirit. Tí v mene LPR i v mene svojom prostredníctvom videa oceňujú zapojenie dobrovoľníkov a ďakujú im, že každý rok vyjdú do ulíc, aby pomáhali. V závere ich vyzvú, aby 7. apríla odložili jeden narcis aj pre nich.

Nezabudnite, že 7. apríla odložíme jeden narcis aj pre Vás. Finančne nás môžete podporiť viacerými spôsobmi :

·             Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov počas konania Dňa narcisov – 7. apríla 2017

·             Zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 2 € na číslo 848 v termíne od 27.3. do 15.4.2017

·             Zaslaním ľubovoľnej sumy priamo na účet Dňa narcisov SK09 0900 0000 0054 5454 5454 v termíne od 27.3. do 15.4.2017

·              Darovaním ľubovoľnej sumy prostredníctvom darovacieho portálu https://lpr.darujme.sk/1607/v termíne od 27.3. do 15.4.2017

·             Zakúpením „virtuálneho narcisu“ prostredníctvom  portálu www.zlavadna.sk priamo v Deň narcisov

Všetky potrebné informácie v súvislosti s Dňom narcisov  nájdete aj na stránke www.dennarcisov.sk.

Zdroj: Liga proti rakovine

Dátum zverejnenia: