Zdravotní klauni prinášajú smiech deťom do nemocníc už 13 rokov

Zdravotní klauni prinášajú smiech deťom do nemocníc už 13 rokov
Zdroj: ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Bratislava, 6. apríl 2017 - Keď MUDr. Daniela Sejnová pozvala zdravotného klauna Garyho Edwardsa  na Slovensko, aby spolu s ňou založil o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors , netušil ani jeden z nich, akou významnou súčasťou detských oddelení sa zdravotní klauni z Červeného Nosa stanú a aké rozmery dosiahne projekt, ktorí v roku 2004 naštartovali spolu so 4 klaunmi  v Detskej fakultnej nemocnici na Bratislavských Kramároch.  V piatok 7.4.2017, práve v Svetový deň zdravia, oslavuje občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors svoje 13. narodeniny.

Stále väčší a profesionálnejší tím
Zakladateľ združenia rozbiehal návštevy v nemocnici v spolupráci so 4 klaunmi. V súčasnosti má organizácia na celom Slovensku 58 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí prešli náročným niekoľkoúrovňovým výberovým procesom, pričom sa zohľadňovali nielen ich umelecké, ale aj osobnostné predpoklady. Sú pravidelne školení nielen v oblasti klaunských či hudobných zručností, ale aj v oblasti rôznych detských a seniorských diagnóz. Neustále vzdelávanie je zárukou rastúcej profesionality a kvality nášho klaunského tímu.

Video: Prečo som zdravotný klaun?
 
Až 200 návštev mesačne
Naši zdravotní klauni zrealizovali za  13 rokov viac ako 14 tisíc návštev . Ich poslaním je prinášať humor a smiech do nemocníc a zariadení, kde klaunská návšteva pomáha pacientom. V súčasnosti zrealizujú zdravotní klauni približne 200 takých návštev mesačne. Ako hovorí aj spoluzakladateľka združenia MUDr. Daniela Sejnová: „Je dokázané, že dobrá nálada a psychická pohoda podporujú imunitný systém, čo je dôležité zvlášť pre hospitalizované deti.“

Programy pre deti aj dospelých
Hoci prvým a hlavným programom nášho združenia sú pravidelné návštevy na detských oddeleniach nemocníc, postupne sme rozbehli špeciálne programy zamerané nielen na deti, ale aj dospelých pacientov a seniorov na geriatrických oddeleniach nemocníc či DSS. Okrem toho navštevujeme aj rodiny s detskými pacientmi v paliatívnej domácej starostlivosti, ale napríklad aj špeciálne školy s ťažko a kombinovane postihnutými žiakmi. Niekoľkí naši klauni vedú tiež odborný seminár o využití humoru v starostlivosti o pacienta určený hlavne pre zdravotnícky personál. Viac informácií o programoch združenia: Programy združenia

Zdravotní klauni pôsobia na celom Slovensku
Prvé roky navštevovali zdravotní klauni iba oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na bratislavských Kramároch. V súčasnosti navštevujeme detské oddelenia všetkých nemocníc na Slovensku.

Viac informácií o organizácii a zdravotných klaunoch nájdete na www.cervenynos.sk .

Zdroj: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Dátum zverejnenia: