Klinický výskum ročne prináša dodatočných 34 mil. eur do slovenského zdravotníctva

Klinický výskum ročne prináša dodatočných 34 mil. eur do slovenského zdravotníctva
Zdroj: pixabay.com
Bratislava, 18. máj 2017 – Farmaceutický priemysel investuje do klinického výskumu aj na Slovensku. K pacientom sa tak dostáva nová účinná liečba, ku ktorej by inak nemali prístup. Hodnota investície len za minulý rok predstavuje viac ako 34 miliónov eur. Do klinických skúšaní sa zapojilo 9 265 ľudí – najviac v oblasti srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú aj hlavnou príčinou úmrtnosti Slovákov.

Na Slovensku sa po prvý raz uskutočnil jedinečný prieskum, do ktorého sa zapojili farmaceutické spoločnosti realizujúce klinický výskum. „Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 24 farmaceutických spoločností Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP). Tieto spoločnosti v roku 2016 investovali do klinického skúšania 34 073 053 Eur. Na Slovensku prebehlo v tomto období 195 štúdií v rôznych terapeutických oblastiach,“ informuje Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP.

Klinické štúdie sa realizujú najmä v oblasti srdcovo-cievnych ochorení, diabetológii, pľúcnych ochoreniach, neurológii a onkológii. „Najviac pacientov sa zúčastňuje skúšaní v oblasti kardiovaskulárnych ochorení, čo je veľkým prínosom vzhľadom na to, že práve tieto choroby spôsobujú najvyššiu úmrtnosť na Slovensku,“ hovorí Tamara Milly, vedúca skupiny AIFP pre klinický výskum. Klinické skúšanie má prísne pravidlá, nakoľko ide o výskum liekov na dobrovoľníkoch.

Z každých 25 tisíc látok sa z laboratória do klinického testovania na ľuďoch dostane iba 25 liekov. Na začiatku klinického skúšania je laboratórne testovanie, ktoré trvá aj niekoľko rokov. Ak je za toto obdobie preukázaná bezpečnosť lieku, otestuje sa v prvej niekoľkomesačnej fáze na desiatkach ľudí. V druhej fáze sa testujú nežiaduce účinky na stovkách ľudí a nakoniec v tretej fáze účinnosť a dávkovanie lieku na tisíckach ľudí. Len lieky, ktoré prešli všetkými fázami klinického skúšania a sú zároveň účinné a bezpečné, môžu byť registrované. „Vďaka klinickému skúšaniu sa pacienti dostávajú k novým liekom a špičkovej starostlivosti, ku ktorým by inak nemali prístup,“ vysvetľuje Hana Mrázová, členka skupiny AIFP pre klinický výskum. Najväčším prínosom je inovatívna liečba, ktorá môže byť pre niektorých ťažko chorých pacientov už poslednou nádejou. Účastníkom klinického skúšania sa zároveň dostáva zdravotná starostlivosť, pravidelné a časté kontroly a liečba bez nutnosti platenia doplatkov za lieky. Po registrácií lieku môžu byť výsledky štúdie prínosom aj pre ďalších pacientov. „Pre spoločnosť predstavujú klinické skúšania zahraničné investície do výskumu, ako aj úsporu nákladov na liečbu a vyšetrenia pacientov,“ dopĺňa Mrázová.

Slovensko však stále má čo doháňať. V  susednej Českej republike sa do štúdií zapája takmer 3-násobne viac pacientov ako u nás. Kým na Slovensku sa v minulom roku zúčastnilo klinického skúšania 9 265 pacientov, v Čechách to bolo 26 278. „Je našou snahou pomôcť vytvárať také podmienky, aby sa aj na Slovensku vykonávalo viac klinických skúšaní s pridanou hodnotou pre pacientov,“ uzatvára riaditeľka AIFP Katarína Slezáková.

Zdroj: AIFP

Dátum zverejnenia: