Slovenskí lekárnici pomáhajú predísť nežiaducim interakciám liekov

Slovenskí lekárnici pomáhajú predísť nežiaducim interakciám liekov
Zdroj: Pixabay.com
Bratislava 19. 6. 2017 – Slovenská lekárnická komora (SLeK) dnes oficiálne odštartovala celoslovenský osvetový projekt zameraný na identifikáciu rizikových interakcií liekov. V projekte s názvom INTERAKCIE LIEKOV prináša komora v spolupráci so spoločnosťou DrugAgency a. s. na Slovensko prvú aplikáciu poskytujúcu možnosť rýchleho a zrozumiteľného vyhodnotenia prípadných rizík užívanej kombinácie liekov tak pre lekárnikov, ako aj pre pacientov.

Do projektu je zapojených 200 lekární, v ktorých sa už od začiatku júna môžu pacienti s lekárnikmi poradiť o interakciách užívaných liekov. V priebehu júla spustí Slovenská lekárnická komora portál www.interakcieliekov.sk, kde ktorýkoľvek pacient po zadaní užívaných liekov ihneď a bezplatne dostane informáciu o miere rizika tejto kombinácie a o rizikových potravinách. Zároveň si bude môcť vybrať ktorúkoľvek zo zapojených lekární a jednoduchým kliknutím sa objednať na konzultáciu vo vyhovujúcom termíne. Vybraná lekáreň dostane mailom podrobné vyhodnotenie interakcií a konkrétny lekárnik sa tak bude môcť zodpovedne pripraviť na konzultáciu.
Lekárne získajú bezplatný prístup k najrozsiahlejšej databáze liekových interakcií, interakcií liekov s potravinami, popisom mechanizmu ich vzniku, ich klinickej závažnosti, návrhu opatrení a odkazov na odbornú literatúru. Aplikácia bude nielen dostupná online na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu, ale tiež integrovaná priamo v informačnom systéme každej lekárne tak, aby lekárnik identifikoval riziko priamo pri výdaji liekov.

V projekte získané dáta majú potenciál poukázať aj na neefektívnu terapiu, či možné duplicity pri užívaní liekov, čím môže prispieť k efektívnejšej terapii a úspore verejných zdrojov ,“ poznamenal na margo ďalšej pridanej hodnoty projektu prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Zdôrazňuje, že podobné projekty v zahraničí, zapájajúce lekárnikov do komplexnej starostlivosti o pacienta prispeli k zníženiu nákladov na lieky a k zlepšeniu výsledkov liečby pacientov.

Do projektu sú zapojené lekárne, ktorých farmaceuti sú členmi Slovenskej lekárnickej komory a v ktorých má minimálne jeden farmaceut špecializáciu v odbore lekárenstvo. Prvou fázou projektu bola Akadémia liekových interakcií – dvojdňové vzdelávacie podujatie v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach pre 150 lekárnikov zo zapojených lekární. Akadémia bola zakončené kontrolným testom a certifikátom spoločnosti Drug Agency, ktorá už viac než dvadsať rokov vyvíja databázu interakcií liekov a je odborným garantom celého projektu.

V rámci spoločenskej zodpovednosti Slovenská lekárnická komora sprístupní aplikáciu aj študentom a učiteľom Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Aj týmto spôsobom chce pri príležitosti 65. výročia vzniku fakulty vyjadriť vďaku za dlhoročnú spoluprácu a vzdelanie tisícok slovenských lekárnikov.

Projekt Interakcie liekov nadväzuje na úspešné, minuloročné osvetové kampane Slovenskej lekárnickej komory, venované lieku ako prirodzenej súčasti domácnosti, farmakoterapii dojčiacich žien a bezpečnosti užívania liekov deťmi.

Zdroj: SLK

Dátum zverejnenia: