UNLP Košice používa ako prvá nemocnica na Slovensku ASPECTS

UNLP Košice používa ako prvá nemocnica na Slovensku ASPECTS
Zdroj: Pixabay.com
Každých 30 minút zomrie alebo je invalidizovaný pacient s cievnou mozgovou príhodou (CMP) len preto, lebo nie je liečený v správnom čase na správnom mieste (inými slovami dostatočne rýchlo v nemocnici vybavenej personálne, technicky a procesuálne). Preto The European Stroke Organisation (ESO) - paneurópska spoločnosť združujúca vedcov, lekárov a národné odborné spoločnosti pre cerebrovaskulárne ochorenia v spolupráci s národnými spoločnosťami pre liečbu cievnych mozgových príhod vypracovali odporúčania        pre zrýchlenie a zlepšenie diagnostiky CMP.  

Akútna liečba cievnych mozgových príhod má dve zásadné limitácie pre podanie – čas a rozsah ischemického ložiska. Intravenózna trombolýza sa podáva v časovom okne do 4,5 hodiny a mechanická trombektómia je indikovaná do 6 hodín. Avšak najlepší výsledný stav je samozrejme pri podaní v čo najkratšom čase.

 „Alberta stroke programe early CT score (ASPECTS)“ – skóre na hodnotenie rozsahu ischemických zmien u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou je program, ktorý umožňuje zlepšiť  a urýchliť diagnostiku cievnych mozgových príhod a tým  prispieť k zvýšeniu percenta pacientov, ktorým bude poskytnutá akútna liečba. Pri predlžovaní časového okna sa kladie väčší dôraz na rozsah ischemického ložiska, ložisko nad 1/3 povodia predstavuje riziko hemoragických komplikácií. Práve u týchto pacientov je počítačové vyhodnotenie ASPECTS skóre prínosom pri rozhodovaní o podaní a nepodaní akútnej liečby a zvyšuje bezpečnosť akútnej liečby. Toto počítačovo vyhodnotené skóre ASPECTS ako prvá na Slovensku zaviedla Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach.
 
Popis projektu ASPECTS
Tento projekt je 10-bodové kvantitatívne topografické CT skóre využívané u pacientov s CMP v povodí a. cerebri media. Je rozdelené na oblasti zásobované jednotlivými vetvami a. cerebri media a každej oblasti je priradený 1 bod. Základné skóre je 10 bodov a za každú oblasť postihnutú ischémiou sa odratúva 1 bod. Čím je nižšie skóre, tým horší je výsledný stav a prognóza pacienta.

Posudzovanie rozsahu ischémie je závislé aj od skúseností vyšetrujúceho a aj u skúsených radiológov a neurológov sa vyhodnotené skóre môže líšiť. Počítačový program na vyhodnocovanie CT umožní presnejšie posúdenie rozsahu ischémie a rozhodnutie o ďalšej liečbe odstránením subjektívneho faktora vyšetrujúceho.

Zmena manažmentu pacientov s CMP je aj prioritou MZ SR, ktoré už vypracovalo sieť primárnych a sekundárnych „iktových centier“ pre akútnu liečbu CMP. UNLP Košice je zaradená medzi sekundárne centrá. Počas nedávneho kongresu ESO v Prahe 2017 prvýkrát oceňovali nemocnice, ktoré dosiahli vytýčené kritéria kvality a UNLP Košice získala zlaté ocenenie.

Zdroj: UNLP Košice
 

Dátum zverejnenia: