Pitná voda je pre dieťa na nezaplatenie

Pitná voda je pre dieťa na nezaplatenie
Zdroj: Procter & Gamble a Metro
Bratislava, 27. október 2017 - V súčasnosti nemá prístup k pitnej vode takmer 1 miliarda ľudí na svete, 1000 detí denne zomrie v dôsledku chorôb spôsobených pitím kontaminovanej vody a viac než 2 milióny ľudí, najmä detí do 5 rokov, ročne zomrie kvôli nedostupnosti zdroja pitnej vody a základnej hygieny. Postihnuté sú najmä oblasti rozvojových krajín v Afrike, ale napríklad problémy s pitnou vodou majú aj oblasti postihnuté rôznymi prírodnými katastrofami ako povodne, požiare a podobne. Aj slovenskí lekári sú súčasťou programov v zahraničí, kde sa stretávajú s nedostatkom kvalitnej pitnej vody. O dôležitosti pitnej vody sme sa porozprávali s MUDr. Evou Vitáriušovou PhD. , pediatričkou Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, ktorá sa v roku 2007 zúčastnila 8 mesačnej misie v Kambodži, krátkodobých misií v Keni, ale pracovala aj počas imigračnej krízy na srbsko-chorvátskych hraniciach. 

Čo bolo cieľom vašej práce v týchto vzdialených destináciách?
Venovala som sa najmä starostlivosti o podvyživené deti a následne aj práci s celými rodinami. Našim hlavným cieľom bolo dieťa v úvode zastabilizovať, ale po zvládnutí akútneho stavu zapojiť rodinu, zorganizovať distribúciu nutričnej pomoci a tak predísť recidíve stavu. Každé podvyživené dieťa býva chronicky dehydratované , teda jeho obličky a srdce nepracujú tak ako u zdravého dieťaťa. Vtedy je nutné veľmi opatrne zvyšovať prísun tekutín, aby nezlyhalo srdce. Bezprostrednými komplikáciami sú tiež nízky cukor v krvi, zmeny v metabolizme minerálov, ktoré neliečené môžu poškodzovať mozog a iné dôležité orgány dieťaťa, v najhoršom prípade viesť k smrti pacienta. Tieto deti často trpia akútnymi aj chronickými hnačkami, pričom uvedené stavy významne komplikuje  konzumácia kontaminovanej vody, s čím sa v rozvojových krajinách bežne stretávame.

Akými ochoreniami sú tieto deti ohrozené?
Ak deti nemajú prístup k zdravotne nezávadnej vode a konzumujú kontaminovanú vodu hrozí im veľmi veľa vážnych ochorení, často sprevádzaných tráviacimi ťažkosťami, ktoré drobný detský organizmus veľmi vysiľujú a ohrozujú. Nebezpečenstvo predstavuje napríklad cholera, ktorá sa prejavuje kŕčovitými bolesťami brucha a tráviacimi ťažkosťami. Zásadná strata vody a iónov môže spôsobiť až smrť. Naplno rozvinutá neliečená cholera je smrteľná asi v 50 % prípadoch , vo vyspelých krajinách pri včasnej diagnóze a dostupnosti lekárskej starostlivosti umiera asi len 0,75 % pacientov. Po požití kontaminovanej vody hrozia deťom okrem cholery aj ďalšie choroby ako napríklad detská obrna, hepatitída A, hepatitída E, úplavica (dyzentéria) alebo týfus. Takže, kontaminovaná pitná voda je v týchto oblastiach nielen príčinou dehydratácie, ale jej konzumáciou sú deti ohrozené ďalšími závažnými ochoreniami.

Ako musí lekár v takýchto situáciách k pacientovi pristupovať? Je to asi iné ako u nás.
Určite áno. Prístup lekára musí byť v týchto prípadoch veľmi špecifický a následná koordinácia s rodinou je nevyhnutná. Pacienti a ich rodiny sú často jednoduchí ľudia, nemusia mať dôveru voči lekárom a ich postupom. Výzvou sú aj hygienické podmienky v domácnostiach postihnutých rodín. Samozrejme, nedá sa opomenúť dostupnosť lekárskej pomoci v odborných zariadeniach, ktorá býva v rozvojových krajinách neraz kritická.
Týmto deťom sa rozhodli pomôcť aj obchodné spoločnosti iniciatívou „Čistá voda deťom“. Dokonca aj my všetci na Slovensku, môžeme túto kampaň podporiť.
 
Je to veľmi záslužné a zároveň dôležité, aby sme sa na tomto svete starali jeden o druhého. Vzhľadom k alarmujúcim číslam sa spoločnosti Procter & Gamble a Metro rozhodli angažovať v oblasti čistej pitnej vody pre deti. Prostredníctvom programu Čistá voda deťom poskytnú pitnú vodu v oblastiach s jej nedostatkom. Túto iniciatívu môže podporiť každý a to nákupom vybraných produktov v spomínanom obchodnom reťazci. Iniciatíva trvá do konca októbra a verím, že sa do kampane zapojí čo najviac ľudí nielen na Slovensku, ale aj po celom svete.

Na záver si povedzme, aký by mal byť správny pitný režim u detí?
Je ideálne, ak dieťa prijme jeden až dva litre tekutín denne , záleží to však na jeho hmotnosti. Základné odporúčanie pre deti vážiace do 10 kilogramov je, že na každý kilogram by mali vypiť sto mililitrov tekutín. Z toho vyplýva, že desaťkilové dieťa by počas dňa malo do seba dostať jeden liter tekutín. Za každý kilogram nad 10 kg pripočítavame 50 mililitrov tekutín navyše. To znamená, že dieťa s hmotnosťou 20 kg potrebuje 1,5 litra tekutín za deň. Do tohto objemu sa počíta aj tekutá strava a ovocie s vysokým obsahom vody.

Zdroj: Procter & Gamble a Metro

Dátum zverejnenia: