korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Viete, kedy máte nárok na sanitku?

Viete, kedy máte nárok na sanitku?
Zdroj: Falck Záchranná
Bratislava, 8. november 2017 – Potrebujete sa dostaviť k svojmu lekárovi na pravidelnú kontrolu či špeciálne vyšetrenie, alebo sa potrebujete dostať po lekárskom zákroku domov, zároveň však máte obmedzené pohybové schopnosti alebo trpíte malátnosťou. Cestovanie mestskou hromadnou dopravou môže byť v takýchto prípadoch niekedy problematické. Viete, kedy máte nárok na prepravu sanitkou?
 
Rozdiely medzi sanitkami
Zďaleka nie všetky sanitky, ktoré jazdia po Slovensku, sú totožné. Pacienti môžu stretnúť dva typy, ten dôverne známy typ sanitky je žlté vozidlo s húkačkou a majákom. Oficiálne sa volajú záchranná zdravotná služba (ZZS) a sú prevádzkované orgánmi štátnej správy a súkromnými poskytovateľmi. V danom regióne zabezpečujú tzv. neodkladnú prednemocničnú starostlivosť. To znamená ošetrenie akútnych prípadov priamo na mieste úrazu alebo náhleho zdravotného zlyhania a ďalej v priebehu transportu k ďalšiemu odbornému ošetreniu do zdravotníckeho zariadenia.
 
Druhým typom sanitky je Dopravná zdravotná služba (DZS), ktorá je biela. Prevádzkujú ju súkromné spoločnosti a maják ani húkačku spravidla nepoužíva, vo výnimočných prípadoch ju však môže zapnúť. "Dopravná zdravotná služba nie je ani taxi, ani záchranka, ktorá jazdí pacientom na pomoc iba v akútnych prípadoch. Sanitka DZS odvezie pacienta k lekárovi alebo z nemocnice do domáceho liečenia, ak sa tam nezvládne dostať vlastnými silami. Ako príklad môžeme uviesť pacienta, ktorý má nohu v sadre a nedokáže šoférovať vlastné auto alebo bezpečne cestovať autobusom. Preprava DZS ho nič nestojí, cestu hradí zdravotná poisťovňa. Pacient však musí mať dopredu žiadanku od lekára ,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ DZS Falck Ernest Caban.
 
Kedy zvoliť ktorú sanitku?
Hlavný rozdiel medzi sanitkami spočíva v situácii, kedy ktorú z nich pacient využijete. Záchrannú zdravotnú službu bude volať vo chvíli náhleho nešťastia či závažných akútnych zdravotných ťažkostiach a kontaktuje ju na linke 155 alebo 112. Dopravnú zdravotnú službu použije pri plánovaných cestách spojených s lekárskou starostlivosťou a termín prepravy si musí vopred dohodnúť a objednať. Telefónny kontakt pacienti nájdu na webovej stránke dispečingu DZS, ktoré pôsobia v mieste ich bydliska. Ak chcú pacienti využiť DZS, nesmú zabudnúť na to, že je potrebné mať od lekára vopred vypísanú žiadanku. Pokiaľ sa jedná o cestu z domu na vyšetrenie, musí im preukaz na dopravu dať lekár už dopredu súčasne so žiadankou na dané vyšetrenie.
 
Dopravnú zdravotnú službu by vám mal ponúknuť lekár
Nárok na transport sanitkou sa riadi zákonom o verejnom zdravotnom poistení. "Transport so zdravotníckym dohľadom by mal pacientovi zabezpečiť ošetrujúci lekár v situácii, keď nie je zo zdravotných dôvodov vhodné využitie alternatívnych druhov dopravy, napríklad kvôli zníženej pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného ochorenia, pri pooperačných stavoch alebo psychiatrických ochoreniach ,“ vymenúva E. Caban.
 
V takýchto prípadoch je postup nasledujúci: Lekár vystaví Príkaz k zdravotnému transportu, na základe ktorého je DZS preplatená pacientovou zdravotnou poisťovňou. Tento dokument vypĺňa vždy ten odosielajúci ošetrujúci lekár, ktorý poskytnutie zdravotnej starostlivosti (napríklad odborné vyšetrenie) požaduje. „Pacient žiadanku odovzdá vodičovi sanitky, a o nič ďalšie sa starať nemusí. Úhradu nákladov za dopravu si vyúčtuje sama zdravotná poisťovňa ," vysvetľuje E. Caban.
 
Čo keď mi lekár Dopravnú zdravotnú službu neponúkne?
Ak ošetrujúci lekár dopravnú zdravotnú službu sám neponúkne, ale pacient sa obáva, že by individuálnu prepravu nezvládol, môže o to lekára požiadať. Ďalšou možnosťou je potom zavolať zdravotnej poisťovni a overiť si u revízneho lekára, či jeho diagnóza naozaj zodpovedá stavu vhodnému pre prevoz sanitkou. Ak nevzniká nárok na prepravu DZS existuje ešte možnosť ju využiť ako samoplatca. Vzhľadom k efektívnemu plánovaniu transportov viac pacientov naraz sú zmluvné ceny nastavené tak, že je prevoz sanitkou DZS v niektorých prípadoch približne o 50 % lacnejší ako doprava prostredníctvom taxi služby. Cena DZS sa odvíja od rôznych parametrov a presnú sumu sa pacient dozvie na dispečingu jednotlivých spoločností.
 
Ako vyzerá samotný prevoz Dopravnou zdravotnou službou?
Špeciálne vyškolený personál pacienta vyzdvihne priamo pri jeho dverách a po celú dobu cesty zaisťuje bezpečný prevoz k lekárovi, alebo od lekára domov. Sanitky sú vybavené polohovateľnými lehátkami, bezpečnostnými systémami a ďalšou profesionálnou transportnou technikou. Vodiči Falck sú preškolení tak, aby vedeli pacientom poskytnúť odbornú prvú pomoc v prípade ťažkostí. Vozidlá DZS sú prispôsobené aj na prevoz nepohyblivého pacienta alebo vozíčkarov, pre ktorých by prevoz autom, taxíkom alebo MHD nebol možný, prípadne vysoko nepohodlný. Zdravotnícka výbava sanitiek DZS výrazne presahuje štandardné autolekárničky. Okrem povinnej lekárničky (obväzový materiál, náplasti, nožnice, pinzeta a pod.), výbavu sanitiek Falck taktiež tvoria:
• kyslíková fľaša a maska ​​na dýchanie,
• odsávačka hlienov (vo vybraných vozidlách),
• automatický externý defibrilátor (vo vybraných vozidlách),
• pôrodnícky balíček,
• držiak na infúziu umiestnený nad lôžkom,
• deky pre zvýšenie komfortu pacientov,
• zvonček na vodičov pre prípad núdze.
 
Trvajte si na svojich právach
Ak sa pacient domnieva, že sa nezvládne prepraviť sám a potrebuje prevoz sanitkou, ale lekár mu to sám neponúkne, je na samotnom pacientovi, aby to lekárovi povedal a požiadal ho o zabezpečenie prevozu. 

Zdroj: redakcia

Dátum zverejnenia: