korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Pacienti a personál psychiatrie v Trenčíne ochoreli na gastroenteritídu

U pacientov a personálu psychiatrického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trenčíne zaznamenali epidémiu gastroenteritíd nozokomiálneho charakteru. Podľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva od 3. do 12. októbra ochorelo 20 osôb, z toho bolo 18 pacientov a dvaja členovia personálu zo 79 exponovaných ľudí.

Výsledky virologického vyšetrenia biologického materiálu od chorých zatiaľ nie sú k dispozícii. V rámci protiepidemických opatrení nariadili izoláciu pacientov, minimalizáciu návštev chorých, zvýšenú frekvenciu umývania a dezinfekcie izieb infikovaných pacientov. Zároveň nariadili dôkladné vykonávanie hygieny rúk personálu, používanie jednorazových rukavíc pri manipulácii s biologickým materiálom, vyradenie chorého personálu z pracovného procesu, hlásenie nových prípadov ochorení.

Rodinnú epidémiu salmonelózy u účastníkov hodovej oslavy v obci Neded zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre. V čase od 2. októbra do 4. októbra ochorelo 10 z 13 exponovaných osôb. Konzumovali cukrárenské výrobky pripravované z domácich vajec. Vzorky inkriminovanej stravy v čase epidemiologického vyšetrovania už neboli k dispozícii.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: