Inkontinencia od A po Z – 1. časť seriálu

Inkontinencia od A po Z – 1. časť seriálu
Zdroj: Seni
Výber správnych zdravotníckych pomôcok pri problémoch s inkontinenciou je proces, pri ktorom je nutné zvážiť viacero hľadísk. Vyhľadávanie informácií je často zdĺhavé a neľahké. Preto vám prinášame kompletný prehľad informácií súvisiacich s inkontinenciou, v jednoduchej a prehľadnej forme.
 
Na úvod
Pri inkontinencii ide o samovoľný, vôľou neovplyvniteľný únik moču. Dochádza k nemu pri narušení základných funkcií dolných močových ciest (močového mechúra a močovej trubice). Ich úlohou je udržať moč a ovládať jeho vyprázdňovanie. Existuje mnoho príčin, ktoré inkontinenciu vyvolávajú. Pri liečbe je preto potrebná spolupráca niekoľkých odborníkov – gynekológa, urológa a aj iných.
 
Zistenie, že má niekto problém s inkontinenciou, nepatrí k príjemným okamihom života. Pacient má množstvo otázok, na ktoré chce získať odpovede. A  čo všetko by teda mal vedieť? Postupne si prečítate o stupňoch inkontinencie, výbere správneho typu a správnej veľkosti zdravotníckych pomôcok či  príspevkoch od zdravotnej poisťovne.
 
Alfa a omega: Stupne inkontinencie
Bez ohľadu na to, čo je príčinou inkontinencie, môže byť jej intenzita rôzna. Od stupňa inkontinencie závisí aj výber správnych absorpčných pomôcok a spôsobov, ako si pomôcť s týmto problémom.
 
Rozlišujeme tri stupne inkontinencie, ktoré sú stanovené na základe priemerného množstva nekontrolovane uniknutého moču v priebehu 4 hodín:
Ľahký stupeň (do 100 ml)
Stredný stupeň (od 100 do 200 ml)
Ťažký stupeň (viac ako 200 ml)
 
Pri zisťovaní stupňa inkontinencie môže byť dobrou pomôckou papierový mikčný denník.

Dôležité: Pri prvom, ľahkom stupni inkontinencie si náklady spojené s nákupom zdravotníckych pomôcok hradí pacient sám. Pri druhom a treťom stupni pacientovi hradí náklady spojené s nákupom pomôcok príslušná zdravotná poisťovňa. Nárok na príspevok má zákonne každý pacient vo všetkých slovenských poisťovniach, pričom výška príspevku sa medzi poisťovňami nelíši.
Úhrnný finančný limit pre druhý (stredný) stupeň inkontinencie je 14,77 €, pre tretí (ťažký) stupeň inkontinencie je to 51,94 € na mesiac.
 
O stupni inkontinencie informuje pacienta lekár-špecialista, ktorý zároveň vydáva odporúčanie pre predpisujúceho lekára (všeobecný lekár). Na základe presného určenia stupňa inkontinencie a skupiny vhodných produktov je možné kombinovať zdravotnícke pomôcky tak, aby nebola presiahnutá výška príspevku od poisťovne. Zároveň je nutné presne stanoviť fyzickú kondíciu pacienta – je pacient mobilný, pohybuje sa s pomocou alebo je imobilný (pripútaný na lôžko)? Aj tento faktor ovplyvňuje výber správnych zdravotníckych pomôcok.

Pomôcka pre vás: Papierový mikčný denník

Počuli ste už o ňom? Mikčný denník je praktický nástroj , do ktorého si môžete zapisovať všetky návštevy na toalete, príhody inkontinencie a iné informácie, ktoré pomáhajú lekárovi presne určiť stupeň a druh inkontinencie.

Vďaka mikčnému denníku získate aj takéto informácie:
 • denné množstvo vypitých tekutín (aj v podobe polievok, atď.),
 • denné množstvo príhod inkontinencie a kontrolovaného vyprázdnenia,
 • činnosti, počas ktorých dochádza k inkontinencii,
 • používané absorpčné produkty.
Vedenie mikčného denníka niekoľko dní pred návštevou lekára totiž pomáha zachovať sebaistotu počas vyšetrenia. Máte všetko na jednom mieste, určite nezabudnete na žiadnu podstatnú informáciu a budete schopní odpovedať podrobne na každú otázku lekára. Vierohodný mikčný denník by mal byť vedený aspoň 2–3 dni  pred návštevou lekára, avšak pozorovanie je dobré vykonávať aj o niekoľko dní dlhšie. Mikčný denník si môžete stiahnuť na webe, mal by vyzerať približne takto:


 
Rozhoduje najmä absorpcia pomôcok
Pri výbere správnych inkontinenčných pomôcok je dôležité poznať a vedieť definovať absorpciu (savosť) daného výrobku.
Čo rozhoduje o absorpcii pomôcok?
Sú to najmä dva faktory:,
 • množstvo celulózy, ktorá je hlavnou zložkou savého jadra výrobku,
 • prítomnosť špeciálnej substancie – superabsorbentu, ktorý viaže kvapalinu vo forme gélu a neutralizuje nepríjemný zápach moču.


Ak by vo výrobku nebol prítomný superabsorbent, vsiaknutá tekutina by bola vytlačená späť aj pri vyvinutí slabého tlaku. Kombinácia celulózy a príslušného množstva suberabsorbentu vplývajú na konečnú absorpciu daného výrobku. Pri stanovení úrovne absorpcie, ktorá je potrebná, pomôže aj spomínaný mikčný denník.

Zároveň pri výbere vhodných pomôcok treba zohľadniť aj iné fakty, ktoré sú pri inkontinencii nemenej dôležité. Ako napríklad:
 • močový mechúr hromadí v priemere 500 ml moču
 • nutkanie na močenie pociťujeme zväčša pri naplnení 1/3 mechúra
 • štandardne jednorazovo vymočíme okolo 200ml moču
 • je dôležité poznať množstvo vypitých tekutín
 • vylučujeme obyčajne okolo 80% prijatých tekutín (voda, polievka, čaj, džús)
 • dôležitý je stupeň mobility osoby s inkontinenciou a aj to, ako často sa podarilo prísť na toaletu včas.
Pozrime sa na konkrétny príklad určenia stupňa inkontinencie a potrebných pomôcok:

PRÍKLAD:
Kalkulácia: žena, obmedzená mobilita, návštevy toalety len s asistenciou opatrovateľa
Množstvo prijatých tekutín: 1450 ml
Množstvo vylúčených tekutín (štandardne 80% prijatých tekutín): 80% z 1450 ml = 1160 ml
Vylučovanie moču na toalete (na jeden raz približne 200 ml): 3 x 200 ml = 600 ml
Inkontinencia moču: 1160 ml – 600 ml (WC) = 560 ml
Priemer na 4 hodiny: 560 ml / 24h = 93 ml na 4 hodiny
Odporúčaný výber produktov: Priemer 93 ml na 4 hodiny je kategorizovaný ako ľahká inkontinencia, odporúčaný produkt sa teda nachádza v tejto skupine produktov.

Zdroj: Seni

Dátum zverejnenia: