Prvá pomoc pri popáleninách u detí

Prvá pomoc pri popáleninách u detí
Zdroj: Pixabay.com
Popáleniny patria medzi najťažšie úrazy, pretože pri postihnutí väčšej časti plochy tela si vyžadujú dlhodobú a najmä bolestivú liečbu. Ich hojenie často sprevádzajú jazvy, čo môže mať za následok aj psychickú traumu u dieťaťa.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú práve popáleniny najčastejšou príčinou úmrtia detí pod 5 rokov. Približne 3 – 5 % popálenín v detskom veku je život ohrozujúcich. Najčastejšie pritom ide o obareniny (80 %), ďalej je to popálenie ohňom (13 %), a elektrické a iné popáleniny (2-5 %).

Závažnosť poranenia závisí od:

 • hĺbky popálenia – stupeň (I – III)
 • rozsahu – „pravidlo 9“ (dlaň = 1%)
 • veku
 • prítomnosti iných ochorení


Rozsah popálenín

U detí sú popáleniny závažnejšie ako u dospelého a to z toho dôvodu, že koža dieťaťa je oveľa tenšia, tzn. že takmer každé popáleninové poranenie je hlboké. Rozsah popálenín sa určuje tzv. „pravidlom deviatich“. U malých detí však toto pravidlo nie je presné, odporúča sa používať pravidlo jednej dlane: veľkosť dlane popáleného dieťaťa sa rovná 1 %. Ako uvádza hlavný inštruktor Falck Academy Miroslav Nagy, s popáleninami väčšími ako 1 % (aj pri I. stupni poranenia) by sme mali navštíviť lekára.  

 

 • hlava a krk → 9 %
 • predná plocha trupu → 2 x 9 %
 • zadná plocha trupu → 2 x 9 %
 • jedna horná končatina → 9 %
 • jedna dolná končatina → 2 x 9 %
 • genitál → 1%

 

Hĺbka popálenia:

I. stupeň

koža je začervenaná, bez pľuzgierov

II. stupeň

koža je začervenaná s pľuzgiermi

III. stupeň

koža je bledá, voskovitá, miestami sa môže objaviť čierna koža (zuhoľnatenie).

Prvá pomoc pri popáleninách:

 • postihnutú osobu premiestnite z nebezpečného priestoru,
 • ak horia šaty postihnutého, uložte ho na zem a oheň uhaste nehorľavým materiálom, osoba sa nesmie pohybovať,
 • opatrne a čo najskôr odstráňte z poranených končatín hodinky, prstene - v krátkom čase dôjde k opuchnutiu,
 • pri popáleninách nikdy neodstraňujte odev, ktorý je prilepený k pokožke,môžeme tak otvoriť priestor infekcii,
 • pri obareninách naopak strhneme odev, v ktorom je obsiahnutá horúca látka, čo najskôr aby sme zabránili pôsobeniu tepla na pokožku,
 • CHLADENIE – je veľmi dôležité, tíšime ním bolesť postihnutej osoby. Chladíme však len postihnuté miesto! Dávame pritom pozor na stratu tepla, ktoré by mohlo najmä u detí toto chladenie privodiť. Popálené miesto podržte pod studenou tečúcou vodou  aspoň 10 min., príp. ponorte postihnuté miesto do nádoby s čistou studenou vodou alebo inou neagresívnou tekutinou. Pozor!! NEPOUŽÍVAJTE ĽAD!! Chladenie ľadom má horší vplyv na hojenie!
 • na postihnuté miesto priložte sterilný obväz, ak nie je k dispozícii, prikryte postihnuté miesto čistou tkaninou,
 • na popáleninu nedávajte žiadne masti, vajíčko, horčicu, lekvár, vatu, atď.,
 • zabezpečte protišokové opatrenia.

Zdroj: Falck

Dátum zverejnenia: