Ocenenie Biele srdce 2019 za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve a pôrodnej spozná svojich víťazov

Ocenenie Biele srdce 2019  za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve a pôrodnej spozná svojich víťazov


Bratislava 10. 5. 2019 – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. máj) aj v tomto roku ocení tridsaťjeden sestier a pôrodných asistentiek za starostlivosť a ľudskosť v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Dvanásty ročník slávnostného odovzdávania prestížneho ocenenia BIELE SRDCE 2019 na celonárodnej úrovni sa uskutoční v piatok 17. mája 2019 v hotely Senec v Senci. Záštitu nad týmto podujatím opäť prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si pravidelne pripomína Medzinárodný deň sestier slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE. „Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta,“ vysvetľuje Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Povolanie sestry je náročné, nedocenené a v súčasnosti častokrát aj dehonestované o čom svedčia aj výroky niektorých slovenských politikov. Poďakovanie za prácu od hlavy štátu je pre sestry a pôrodné asistentky na Slovensku veľkým morálnym ocenením.
Na slávnostný galavečer je pozvaných vyše 200 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska, vrátane významných hostí. Ako prezradil PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., člen Rady a Prezídia komory v dvanástom ročníku na celonárodnej úrovni Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelí ocenenie Biele srdce 2019 na republikovej úrovni: 17 sestrám v praxi; dvom pôrodným asistentkám v praxi; ôsmym sestrám manažérkam; dvom sestrám pedagogičkám, jednej pôrodnej asistentke pedagogičke a jednej sestre udelí mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre ošetrovateľstvo. Súčasťou programu budú aj vystúpenia známych umelcov. Jedným z nich bude popová speváčka, ktorá sa na domácej populárnej scéne presadila svojimi hitmi a extravagantnou vizážou a na začiatku svojej kariéry bola „tínedžerským idolom“. Druhým nemenej zaujímavým interpretom bude súčasný ženský idol, herec a spevák. Slávnostné odovzdávanie ocenení BIELE SRDCE 2019 by nebolo možné zrealizovať vďaka generálnemu partnerovi podujatia spoločnosti Hartmann-Rico, hlavným partnerom, ostatným partnerom, ako aj mediálnym partnerom podujatia, ktorým týmto ďakujeme za veľkú a nezanedbateľnú pomoc,“ hovorí ďalej člen Rady a Prezídia komory PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.

Na celom svete sa slávi 12. máj ako spomienka na narodenie priekopníčky moderného ošetrovateľstva a povolania sestra Florence Nightingalovej. „Medzinárodná rada sestier (ICN) každoročne zverejňuje hlavnú tému Medzinárodného dňa sestier ktorá sa komunikuje po celom svete, pričom v tomto roku táto téma znie: Sestry: hlas v popredí – zdravie pre všetkých,” doplnila prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
 
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 40 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.
 
 
 
Viac informácií:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
 
PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s.
člen Rady a Prezídia, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek,
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk
 

Dátum zverejnenia: