Operáciu sivého zákalu neodkladajte. Čím skôr zákrok podstúpite, tým menej komplikácií vám hrozí

Operáciu sivého zákalu neodkladajte. Čím skôr zákrok podstúpite, tým menej komplikácií vám hrozí
Zdroj: https://cmo.sk/sk/domov

Je známe, že po 75. roku života je sivým zákalom postihnutých viac než 75 % populácie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že na svete je takmer 18 miliónov ľudí slepých kvôli katarakte (ľudovo nazývaný aj šedý zákal) a zodpovedá tak za  takmer polovicu všetkých globálnych prípadov slepoty.

Sivý zákal (katarakta) je očné ochorenie, pri ktorom dochádza k zakaleniu inak priehľadnej šošovky. Pôvodne priehľadná šošovka sa kalí do žlta, hneda alebo sivobiela. Jednoducho povedané, sivý zákal je zakalenie šošovky, ktoré spôsobuje jej zníženú priehľadnosť.

Ako sa ochorenie prejavuje?

 

Spočiatku nemusíte sivý zákal zaregistrovať, pretože videnie je normálne. Zakalenie sa však postupne zväčšuje a videnie sa zhoršuje. Zakalenie očnej šošovky spôsobí nepríjemné, ale nebolestivé pocity a postihnutý môže dokonca prestať vidieť.

Zákal sa prejavuje nasledovnými príznakmi:

  • zhoršenie zrakovej ostrosti

  • zastrené alebo rozmazané videnie

  • zvýšená citlivosť na oslnenie

  • zdvojené videnie

  • zmena vo vnímaní farieb

  • zníženou sýtosťou farieb – javia sa ako vyblednuté

  • zhoršujúcou sa krátkozrakosťou

  • zjavovanie tmavých škvŕn alebo tieňov, ktoré vyzerajú, akoby sa pohybovali spolu s pohybujúcim sa okom

  • pocit, že máte tenký povlak na očiach


Je možná liečba šedého zákalu?


Sivý zákal sa nedá konzervatívne liečiť. Neexistujú žiadne lieky alebo kvapky, jedinou možnosťou je operačný zákrok. Operáciu netreba odkladať, keďže operácie sivého zákalu vo veľmi pokročilom štádiu prinášajú väčšie riziko komplikácií.

V minulosti zastávali oční lekári názor, že je lepšie s operáciou počkať a nechať tak sivý zákal „dozrieť“. V súčasnosti sa však už väčšina prikláňa k názoru, že nie je dôvod čakať a operáciu odporúčajú pacientom podstúpiť čím skôr. Naopak, operácia katarakty vo veľmi pokročilom štádiu prináša väčšie riziko komplikácií. Napokon, na sivý zákal neexistujú žiadne lieky alebo kvapky, jedinou možnosťou liečby je operačný zákrok.

Podľa primára CMO MUDr. Romana Ondreičku by pacient mal byť  operovaný ak je nespokojný s aktuálnou zrakovou ostrosťou a za pokles zrakovej ostrosti je zodpovedný práve sivý zákal. Na druhej strane prílišné odkladanie operácie nie je niekedy vhodné, pretože operácia príliš pokročilého sivého zákalu znamená väčšiu záťaž pre oko. Operácia by nemala byť odkladaná napríklad v prípade sivého zákalu, ktorý nepriamo zvyšuje vnútroočný tlak a spôsobuje výstupy vnútroočného tlaku pri pobyte v tme.

Ako sa vykonáva operácia?


Operáciou sivého zákalu sa odstraňuje pacientova skalená šošovka a na jej miesto do pôvodného puzdra sa implantuje cez miniatúrny rez (1,8 - 2,2 mm) umelá vnútroočná šošovka, ktorá zostáva v oku pacienta až do konca jeho života. Takto malý rez nie je potrebné vôbec šiť. Operácia je bezbolestná a zvyčajne netrvá dlhšie ako 10 - 15 minút.

V Centre mikrochirurgie oka (CMO) začali operácie sivého zákalu vykonávať už v roku 1999 ako prví na Slovensku v režime bez hospitalizácie pacienta. Pacientom poskytujú celú škálu implantátov – umelých vnútroočných šošoviek od monofokálnych až po multifokálne. Po konzultácii s očným lekárom si môže teda pacient vybrať typ implantátu predovšetkým podľa svojich preferencií. Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej šošovky je v CMO plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.

Kedy budete po operácií vidieť lepšie?

Výrazné zlepšenie zrakovej ostrosti sa objavuje obvykle už prvý deň po operácií. K definitívnej stabilizácií dioptrického stavu dochádza približne po 4 - 6 týždňoch.

Je pri operácií sivého zákalu potrebný femtosekundový laser?


Treba si uvedomiť, že femtosekundový laser má potenciál vykonať len časť operácie. V určitom bode sa operácia zjednotí s klasickým postupom. Podľa názoru primára CMO MUDr. Romana Ondreičku má potenciál pomôcť hlavne začínajúcim chirurgom. V rukách skúseného chirurga sú rozdiely v kvalite prevedenia operácii minimálne.

Aké druhy implantátov sa používajú?


Pacient si má možnosť po konzultácii s očným lekárom vybrať typ implantátu predovšetkým podľa svojich preferencií. V Centre mikrochirurgie oka (CMO)  poskytujú pacientom celú škálu implantátov – umelých vnútroočných šošoviek od monofokálnych až po multifokálne. Umelá vnútroočná šošovka zostáva vo vašom oku až do konca života. Zvážte preto dôkladne, aký implantát si necháte pri operácii sivého zákalu do oka vložiť.

Multifokálne šošovky pacientovi po operácii sivého zákalu zabezpečujú vynikajúce videnie tak na blízko a strednú vzdialenosť, ako aj na diaľku, takže pacient po operácii nepotrebuje žiadne okuliare.

V CMO používajú trifokálne vnutroočné šošovky s filtrom chrániacim sietnicu PanOptix Alcon. Jedná sa o najnovší typ šošoviek od firmy Alcon. Pri pozeraní do diaľky je výkon PanOptix Alcon porovnateľný s výkonom AT LISA od firmy Carl Zeiss, avšak na blízku a strednú vzdialenosti vykazuje PanOptix výrazne lepšie vizuálne výsledky.

Koľko stojí operácia sivého zákalu?


Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej šošovky je v CMO plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami. Informácie o cenách multifokálnych šošoviek nájdete na stránke cmo.sk.

 

Dátum zverejnenia: