Čo všetko potrebujete ako opatrovateľka v Rakúsku? Zdravotnícke potreby, ľudský prístup, pevné nervy a mnoho iného.

Čo všetko potrebujete ako opatrovateľka v Rakúsku? Zdravotnícke potreby, ľudský prístup, pevné nervy a mnoho iného.
Zdroj: pxfuel.com

Práca opatrovateľky na Slovensku, ale i v Rakúsku je čoraz obľúbenejšia. Množstvo žien vymieňa rodinný život za pravidelné dva týždne strávené mimo domova, väčšinou práve kvôli slušnému zárobku. Ešte predtým, ako sa však rozhodnete odísť za touto prácou do zahraničia, je potrebné, aby ste vedeli niekoľko dôležitých vecí. 


Znalosť nemeckého jazyka je nevyhnutná


Jednou z prvých a najdôležitejších podmienok práce opatrovateľky v Rakúsku je bezpodmienečne znalosť nemeckého jazyka a komunikácia v ňom. Práca bez tejto znalosti by sa tak stala utrpením nielen pre klienta, respektíve opatrovaného, ale aj pre vás. Komplikovalo by vám to totižto komunikáciu s klientom, okolím, ale aj vybavovanie bežných vecí, akými je už len samotné nakupovanie.

Opatrovateľský kurz alebo zdravotnícke vzdelanie


Okrem toho, že sú opatrovateľky v Rakúsku zodpovedné za bežný chod domácnosti a vybavovanie základných vecí, akými sú napríklad varenie, upratovanie alebo nakupovanie, stará sa opatrovateľka aj o podávanie liekov či pomoc pri osobnej hygiene. Z toho vyplýva, že potrebuje buď opatrovateľský kurz, na ktorom získa tieto zručnosti, alebo rovno zdravotnícke vzdelanie.

 

Zdroj: pxhere.com

Opatrovateľský kurz


Absolvovanie akreditovaného kurzu v rozsahu najmenej 220 hodín je jedným z predpokladov na získanie práce opatrovateľky v zahraničí alebo na Slovensku. Tieto kurzy sú určené ako pre ženy, tak aj pre mužov, bez vekového obmedzenia. Zväčša sa skladajú z dvoch hlavných častí, ktorými sú teoretická výuka a prax.

 

V druhej časti si tak môžete priamo v zariadení sociálnych služieb overiť nadobudnuté vedomosti, predovšetkým činnosti bežné pre prácu opatrovateľky. Medzi ne patrí pomoc klientom s hygienou, s podávaním stravy a s obliekaním, dezinfekcia prostredia, prebaľovanie klientov, polohovanie klientov a pomoc pri rehabilitácii, ale aj príprava a podávanie liekov či meranie fyziologických funkcií. Práve v poslednom bode sa naučíte, ako správne používať zdravotnícke potreby nevyhnutné na túto prácu.

 

Zdroj: pxfuel.com

Vopred si zistite, o koho sa staráte


Vedieť dopredu, do akej rodiny idete, vám môže pomôcť vyhnúť sa rôznym nedorozumeniam. Každá rodina je svojím spôsobom predsalen trochu iná, a vy sa budete musieť zo začiatku prispôsobovať jej zvykom, pretože sa na dva týždne pravidelne budete stávať jej súčasťou. Zo začiatku si tak jasne určite, na ako vážny zdravotný stav si trúfate, prípadne či by ste boli schopní postarať sa o manželský pár alebo dokonca v prípade potreby aj o domáce zvieratko svojho klienta. 

 

Zdroj: pxfuel.com

Vyberte si serióznu agentúru


Nie vždy je jednoduché nájsť agentúru, ktorá vám pomôže nájsť si v Rakúsku prácu opatrovateľky, preto by ste si mali dať pri výbere agentúry poriadny pozor. 

 
  • Vyberajte si agentúru, ktorá od vás bude žiadať znalosť jazyka, kvalifikáciu a iné zručnosti. V tomto prípade bude väčšia pravdepodobnosť, že ide o serióznu agentúru.

 
  • Každá dobrá agentúra by vám pred nástupom do rodiny zabezpečiť stretnutie s klientom, pri ktorom zistíte aj to, v akom stave je opatrovaný.

 
  • Správan agentúra vám za všetky poplatky vystaví doklad.

 
  • Agentúra by mala mať vlastnú kanceláriu s otváracími hodinami, počas ktorých vám bude k dispozícii, a tiež by mala byť na Slovensku zaregistrovaná v obchodnom alebo inom registri.

Dátum zverejnenia: