Zaostrené na očká

Zaostrené na očká
Zdroj: bigstockphoto.com

Zaostrené na očká
s oftalmológom MUDr. Pavlom Lackovičom

Zastavte sa na okamih a zavrite oči. Na chvíľu môže byť takýto pocit príjemný. Nič vás neruší, maximálne vnímate spev vtákov, zurčanie fontány a pokriky detí v parku. Po chvíli však musíte oči opäť otvoriť, aby ste pozreli okolo seba. Niekedy to však nie je možné. Príde vám to strašné? Pochopiteľne. Horšie však je, ak to musia prežívať deti. Našťastie ide medicína vpred a je ich o čosi menej. Takých, ktoré nevidia, aká zelená je tráva na jar alebo červené zore pri západe slnka.

Pán doktor, dnes nás čaká pomerne nepríjemná téma, a tou sú ochorenia oka...
Oftalmológia má ako vedný odbor azda najmenšie „teritórium“, na ktorom lekár pracuje, ale paradoxne má snáď najviac diagnóz. Približne sedemsto diagnóz sa týka priamo oka ako takého a ešte jestvuje asi tisícosemsto diagnóz, ktoré súvisia s inými ochoreniami. Hovorí sa, že oko je brána do duše človeka, ale pre lekárov je dôležitým spojivkom aj pri diagnostike rôznych iných chorôb, ktoré sa prejavia na oku. Napríklad sú to rôzne systémové, metabolické, neurologické, endokrinné, reumatologické či nádorové ochorenia atď.

Ak sa hovorí o ochoreniach zraku, to, čo ľudia vnímajú najcitlivejšie, je nevidomosť. Objavuje sa u detí často?
Najväčší počet, približne 25 percent slepých detí má na svedomí tzv. retinopatia prematúrnych, teda nedonosených detí. Je to taký životný paradox, pretože zlepšovaním vedy, techniky, prístrojového vybavenia či poznatkov sa dosahuje to, že sa zachraňujú čoraz nezrelejšie plody, čo je samozrejme veľký úspech, ale často sa stáva, že sa môžu objaviť aj nepríjemné dôsledky nezrelosti plodu, akým slepota bezpochyby je. Na druhej strane aj vďaka všetkým spomenutým výhodám a pokroku máme lepšiu diagnostiku a vieme retinopatii prematúrnych detí v mnohých prípadoch predchádzať, a to pomocou modernej techniky (laser, kryopexia – zmrazovanie sietnice).

Aké ďalšie vrodené ochorenia zraku sa u detí objavujú?
Popredné miesta v rebríčku ochorení majú napríklad glaukóm – zelený zákal, cataracta - šedý zákal, ťažká myopia - krátkozrakosť, ako i rôzne vrodené degeneratívne zmeny na sietnici a ďalšie. Asi pätnásť percent ochorení či poškodení oka a zraku majú deti po rôznych úrazoch.

Čo znamená šedý zákal či glaukóm pre detské oko? Aká je liečba a prognóza ochorení?
Zjednodušene rozlišujeme vrodený a získaný šedý zákal. Pri vrodenom šedom zákale jestvuje mnoho faktorov, ktoré prispievajú k vzniku ochorenia – jedna časť je geneticky podmienená a časť ochorení vzniká vplyvom prostredia počas tehotenstva. Ide o rôzne negatívne vplyvy, ako napríklad úrazy v oblasti bruška budúcej mamičky. K vzniku šedého zákalu však môžu prispieť aj rôzne metabolické, endokrinné, chemické, fyzikálne, bakteriálne, vírusové a iné ochorenia. V niektorých rozvojových krajinách je takýmto častým ochorením napríklad rubeola, u nás sa našťastie proti nej očkuje, takže by sa nemala vyskytovať. Šedý zákal sa môže objaviť aj ako dôsledok nejakého systémového ochorenia, t. z., že nie je poškodené len oko, ale aj ďalšie orgány tela. Práve oftalmológ môže byť prvým impulzom pri diagnostike a zisťovaní pravej príčiny, nakoľko existujú typické obrazy postihnutia jednotlivých častí šošovky, ktoré priamo súvisia s rozličnými špecifickými ochoreniami. Cataracta však môže vzniknúť aj ako dôsledok poúrazového stavu, napríklad po páde či údere na oko. Liečba detského šedého zákalu je pomerne zložitá parketa. Detské oko sa vyvíja, jeho rozhodujúci vývoj sa deje približne do štvrtého mesiaca života, a preto je čas veľmi dôležitým faktorom najmä pri vrodenom šedom zákale. Čím skôr sa očko zoperuje, tým je väčšia šanca na úspech a na zachovanie funkčnosti. V opačnom prípade hrozí tupozrakosť. Oko sa síce zoperuje, ale rozvoj jeho funkcií už nie je možný alebo je minimálny. Čo sa týka implantovania vnútroočnej šošovky, ktorá sa pri operáciách tohto ochorenia robí, je v prípade detí na operatérovi, ako sa rozhodne. Totiž je dôležité, či ide o jednostrannú alebo obojstrannú cataractu, či sú alebo nie sú poškodené aj iné štruktúry oka, ako aj ďalšie faktory. Jestvujú rôzne názorové prúdy. Niektorí operatéri sú za implantáciu šošovky s dioptrickou hodnotou oka blížiacou sa dospelému veku. Zrak potom dokorigovávajú kontaktnými šošovkami alebo okuliarmi, aby dosiahli optimálne centrovanie lúčov na sietnicu. Iní radia počkať a pracovať v dvoch fázach. Najprv vyberú skalenú šošovku, nastane tzv. bezšošovkový stav, čo sa koriguje kontaktnými šošovkami a v určitom veku, keď už oko nemá taký búrlivý rast a prudko nemení dioptrickú hodnotu, naimplantujú vnútroočnú šošovku. Ak sa chirurg rozhodne implantovať vnútroočnú šošovku, tak je najoptimálnejším riešením tzv. multifokálna šošovka, ktorá umožňuje takmer 100-percentný rozvoj funkcií zraku.

A čo detský glaukóm, teda zelený zákal?
S ním som sa často stretával najmä počas mojej praxe na klinike. Na Slovensku tvorí približne 15 percent ťažkých zrakových porúch. Málokto z laickej verejnosti vie, že za spoluobjavenie génu glaukómu vďačíme aj slovenským vedeckým osobnostiam. Glaukóm alebo zelený zákal sa môže liečiť medikamentózne alebo operáciou. Väčšinou sa však u vrodeného glaukómu zvolí operácia, pretože pri ochorení hrozí zánik očných funkcií. Pri glaukóme je v oku zvýšený vnútroočný tlak, ktorý tlačí na vnútroočné štruktúry a devastuje ich, najmä optický nerv a sietnicu. Keďže detské štruktúry oka sú iné ako u dospelých (sú elastickejšie), tak sa detský glaukóm prejavuje tak, že oko dieťatka sa zväčšuje. Niekedy sme sa stretli s tým, že mamičky boli nadšené, aké má ich dieťa krásne veľké očká a až u nás sa zistilo, že ide o prvopočiatok glaukómu.    

Postihujú detské oči nádorové ochorenia? Dajú sa liečiť?
Ako u dospelých, tak aj u detí sa stretávame s nádorovými ochoreniami očí vychádzajúcich s rôznych štruktúr oka. Nádorové ochorenia však už dnes môžeme vďaka moderným diagnostickým metódam veľmi skoro zachytiť a liečiť. Napríklad retinoblastóm, to je nádor, ktorý vyrastá zo štruktúr sietnice oka. Kedysi sa riešil veľmi radikálne – vybratím oka. Dnes už je našťastie množstvo metód, vďaka ktorým sa zastaví a zničí rast nádorového procesu a zachová sa často takmer stopercentné videnie. Stretávame sa aj s nádormi, ktoré nevychádzajú len zo štruktúr samotného oka, ale aj z pomocných orgánov oka, napríklad z okohybných svalov. Typickým príkladom je napríklad rabdomyosarkóm. Provokujúcim faktorom pri vzniku tohto nádoru je často aj úraz.
Novorodeniatka mávajú často problémy so zápalmi alebo nadmerným slzením očí. Ako sa tento problém lieči, prípadne, kde je príčina? (Zápalové ochorenia sa však nevyhýbajú ani starším deťom...)
Slzenie očiek spojené so slzavým sekrétom je u malých detí veľmi časté. Ak je obojstranné, tak môže byť príčinou získaná infekcia, ktorá sa štandardne lieči kvapkami. Ak však pozorujeme, že zápal neustupuje, očká neustále hnisajú, navyše sa nad dolným viečkom drží akoby slzná hladinka, príčinou môže byť nepriechodnosť slzných ciest. Pokiaľ sa diagnóza potvrdí, je nutné slzné cesty spriechodniť tzv. sondážou a prestrekom. Vážnejším problémom je, ak sa zistí, že nie sú vôbec vyvinuté, v takom prípade treba operačne vytvoriť nové náhradné odtokové slzné cesty.

Aký je váš názor na to, že rodičia často sami riešia podráždenie či zápaly očí u detí zakúpením očných kvapiek a nenavštívia oftalmológa?
Nie je to najlepšie riešenie, pretože samotných zápalov je veľké množstvo podľa príčin vzniku a univerzálne kvapky nejestvujú. Najčastejšie sa stretávame s tým, že rodičia kúpia voľne predajné kvapky, ktoré iba dočasne zmiernia príznaky zápalu. Taktiež nezvládnu liečbu alergického zápalu spojiviek, ktorý sa dá zvládnuť iba špecifickými antialergickými prípravkami. Bagatelizovať opakujúce sa zápaly nie je v prípade detí bezpečné. Oftalmologickým vyšetrením sa totiž často zistí súčasný vnútroočný zápal, ktorý môže byť v priamej príčinnej súvislosti so závažným ochorení organizmu, napríklad juvenilná artritída a iné.

Deťom sa často nevyhne ani nepríjemný „jačmeň“ na oku...
Tzv. „jačmeň“, čo je zápal mazových žliazok, sa najčastejšie lieči lokálne – podávaním antibiotických mastí v kombinácii, prípadne v kombinácii s kortikoidnými kvapkami či masťami spolu so suchým teplom. Často sa však vracia, prípadne sa opuzdrí a v takom prípade je nutné urobiť chirurgický zákrok a odstrániť zápalové ložisko spolu s púzdrom. Pri opakovaných zápaloch okrajov viečok je po preliečení nutné vyšetriť zrak dieťaťa a zistiť tzv. objektívnu refrakciu, teda či dieťa nemá refrakčnú vadu, najmä astigmatizmus, ktoré tiež môžu byť príčinou opakovaných zápalov očí.

Všetky ochorenia očí viac či menej súvisia s aplikáciou očných mastí alebo kvapiek. Máte nejaký recept, ako deťom liečivo bezbolestne alebo presne aplikovať?
Rodičia si môžu skúsiť kvapnúť do oka napríklad lubrikačné zvlhčujúce kvapky a ukázať dieťaťu, že na aplikácii kvapiek nič nie je. U malých pacientov mi vo väčšine prípadov fungovalo aj to, ak som sa ich pýtal, či sa chodia kúpať. Pravdaže odpovedali, že áno, tak som sa ich opýtal, či im niekedy striekla voda do oka a aké to bolo. Zväčša súhlasili s tým, že to bolo  trochu nepríjemné, ale zvládli to. Tak som im povedal, že podobné je to aj s kvapkami. Ničoho sa nemusia báť, iba im kvapne trošku vody... Pravdaže sú aj deti, ktoré majú napriek všetkým presvedčovacím metódam panický strach z aplikácie kvapiek. V takom prípade musia byť pri ňom dve osoby. Jedna dieťaťu fixuje nohy, ruky a trošku hlavu a druhá kvapká do oka.
 
Detské oko ohrozujú aj úrazy, myslíte si, že sa im dá predchádzať?
Dieťa je svojimi nekoordinovanými pohybmi, chôdzou a najmä pádmi akoby predisponované k úrazom. Rodičia by sa mali snažiť eliminovať rizikové situácie. Počas mojej praxe na klinike sa nám často stávalo, že sme mali deti s úrazmi, ktoré sa začali v dobrej viere starých rodičov či príbuzných potešiť dieťa farbičkami. Zobralo ich do ruky, kráčalo, padlo priamo na hrot a katastrofa bola na svete. Neodporúčam ani hry na rôznych „Robinov Hoodov“, pri ktorých sa deťom dajú do rúk rôzne kuše a luky s domácimi šípmi, často dokonca na konci so špendlíkmi a podobne. Sú to veľmi nebezpečné hry. Žiaľ, dnes nie je ani trh s hračkami dostatočne sledovaný, pretože sa nám stávalo, že sme mali pravidelne ťažké úrazy oka z detských pištolí. Čistiace a dezinfekčné prostriedky by mali byť mimo dosahu detí, pretože často obsahujú chemicky agresívne látky, ktoré sú schopné poleptať alebo popáliť oko. Malé deti by pri čistení a manipulácii s takýmito prostriedkami z bezpečnostných dôvodov vôbec nemali byť. Detské očká treba chrániť aj pred UV žiarením, rodičia často zabúdajú na kvalitné detské slnečné okuliare nielen v lete, ale aj v zime na horách.

Na čo by ste rodičov upozornili?
Na záver by som rodičov rád upozornil, že je dôležité, aby si dôkladne všímali aj také malé teritórium ľudského tela, akým oko je, veď ním vnímame viac ako 85 percent impulzov z okolitého sveta. Zo zanedbaných zápalov môžu vzniknúť vážne problémy, preto by sa nemali snažiť riešiť prípadný problém sami, ale poradiť sa s oftalmológom, ktorý najlepšie odporučí vhodnú liečbu. Je potrebné všímať si všetky, aj nepatrné odchýlky od normy, aby neskôr nevznikli nenapraviteľné škody na rozvíjajúcom sa oku dieťaťa. A, samozrejme, prísť aj preventívne skontrolovať zrak dieťatka, a to aj vtedy, ak majú pocit, že je všetko v poriadku.

Autor článku: Zdroj: časopis MAMA a ja 9/2006

Dátum zverejnenia: