4. júl "​Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí"

4. júl "​Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí"
Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí  - Svetový deň proti chovu delfínov v zajatí sa pripomína od roku 1993. Cieľom tohto dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o tom, ako sú stovky voľne žijúcich zvierat väznené v malých nádržiach pre potešenie publika. Z dôvodu nevedomého podporovania priemyslu sa uskutočňujú mnohé aktivity na podporu verejného vzdelávania o krutostiach chovu delfínov, ktoré majú zásadný význam pre zníženie dopytu po tomto druhu zábavy.  

Dátum zverejnenia: