Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda - 5. júl

Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda - 5. júl
Zdroj: wikipedia.org
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda  - Sv. Cyril a sv. Metod sú patrónmi Európy, ktorých misia patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Cyril a Metod sa narodili v Solúne, meste v severnom Grécku. V roku 863 cisár poslal bratov ako vierozvestcov na Veľkú Moravu. Hlásali evanjelium, zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.
Viac : http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/

Dátum zverejnenia: