Svetový deň monitorovania vody - 18. október

Svetový deň monitorovania vody - 18. október
Zdroj: SNK IWA
Svetový deň monitorovania vody sa oslavuje od roku 2003 a je podporovaný Svetovou federáciou pre životné prostredie (WEF) a Medzinárodnou asociáciou pre vodu (IWA). Ide o medzinárodný vzdelávací a informačný program a jeho cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame kvality vody, jej zapojenie sa do oblasti ochrany vodných zdrojov a motivovanie občanov k základnému monitorovaniu ich miestnych vodných plôch.  
Viac:
https://www.eea.europa.eu/sk/signaly-eea/signaly-2018/clanky/uvod-2013-cista-voda-znamena

Dátum zverejnenia: