Medzinárodný deň stromov - 20. október

Medzinárodný deň stromov - 20. október
Zdroj: skautsky radce
Deň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% zalesnenosťou. Cieľom tohto dňa je podporiť záujem verejnosti o lesnícku problematiku, sprostredkovať jej históriu i súčasnosť, poslanie, význam a nenahraditeľnosť. Zámerom je, aby si ľudia uvedomili estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu stromov a podporili tak tento deň zasadením nového. 
Viac:

https://dobrespravy.jednoduchyzivot.sk/20-10-medzinarodny-den-stromov/

Dátum zverejnenia: