25. október 2020 - deň 15. narodenín www.zzz.sk

25. október 2020 - deň 15. narodenín www.zzz.sk

Čas letí neskutočne rýchlo. Ako by to bolo včera, keď prišlo k realizácii myšlienky vytvoriť portál, ktorý bude širokej verejnosti poskytovať informácie o zdravotníckych zariadeniach a všetkom, čo súvisí so zdravím. Naše krédo „Všetko o zdraví pre občanov Slovenska na jednom mieste“ platí stále.
Do akej miery sa nám to darí, je na vás návštevníkoch a zástupcoch prezentovaných zariadení. Budeme nesmierne radi, ak Váš názor vyjadríte v diskusii alebo nám ho pošlete na info@zzz.sk .
Väčšina (cca 99%) prezentácií zariadení v základnom formáte je poskytovaná bezplatne. Do akej miery sú údaje aktuálne, záleží najmä od jednotlivých zariadení. Aktualizácia prebieha na základe uskutočnených zmien (prístup do administratívy) a nahlásení nesprávných údajov (https://www.zzz.sk/nahlasit-zariadenie/20540 ). Všetkým, ktorí nám nahlasujete nesprávne údaje, patrí úprimná VĎAKA.
Pred 5 rokmi prešla stránka rozsiahlymi zmenami od grafiky až po funkcionalitu. Viac o nás: https://www.zzz.sk/info/ozzz .
V ďalšom období sa budeme usilovať hlavne o nadviazanie spolupráce s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti zdravia a o hľadanie spôsobov aktualizácie údajov. V krátkom časovom horizonte chceme osloviť zariadenia prezentované na stránke s ponukou online „rezervačného systému”. (Určite nechceme suplovať VÚC, ktorým prehľad o zdravotníckych zariadeniach vyplýva zo zákona.)
Radi privítame Vašu pomoc i do ďalších rokov. Píšte (info@zzz.sk ), čo sa Vám páči alebo nepáči, nahlasujte nesprávne údaje (najmä telefonické kontakty, ordinačné hodiny, adresy a iné), v rámci článkov posielajte recepty, vtipy, píšte recenzie a svoj názor vyjadrite i v diskusii.
Úprimne „ďakujeme všetkým“ , ktorí nám za 15 rokov akýmkoľvek spôsobom pomáhali.

S prianím „zdravia a lásky“   

KolektívZzz.sk                                                      22. októbra 2020

Dátum zverejnenia: