Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Zdroj: OZ Červený nos
Napriek komplikovanej situácii a obmedzeniam zrealizovali profesionálni zdravotní klauni z o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors v r. 2020 poznačenom koronakrízou spolu 2 187 klauniád. Pre porovnanie v roku 2019 to bolo 2 814 klauniád, čo bol zatiaľ rekordný počet Červeného nosa**. Z celkového počtu klauniád bolo 558 online formou (videohovory alebo videá), 179 klauniád pri nemocniciach, ostatné boli štandardné osobné návštevy na oddeleniach nemocníc, v seniorských zariadeniach, či špeciálne programy, ktoré malo združenie v portfóliu už pred koronakrízou. 
 
Počas celého roka sa viac ako 60-člennému tímu zdravotných klaunov podarilo zrealizovať 965 osobných zdravotných klauniád* na detských oddeleniach nemocníc, online klauniád pre hospitalizované deti bolo 76 . Deti čakajúce pred ambulanciami odborných lekárov rozveselili 211-krát. Na operácie odprevádzali zdravotní klauni deti spolu v troch nemocniciach počas 120 dopoludní. V rámci programu Prezuvky máme zavítali klauni v minulom roku do domácností s dlhodobo chorými deťmi v intenzívnej liečbe 24-krát osobne a 49-krát cez videohovor. S celotýždňovým programom Cirkus Paciento v roku 2020 navštívili zdravotní klauni 4 zariadenia. V rámci programu Smiech nepozná vek sme v roku 2020 zrealizovali celkom 91 klauniád v 19 zariadeniach pre seniorov a 37 online videohovorov. Zdravotní klauni zároveň pripravili 35 videopozdravov pre seniorov v seniorských zariadeniach.
 
Darcovia stoja pri nás
V roku 2020 združenie, našťastie, výrazne nepocítilo dopad koronakrízy na prijatých daroch od svojich darcov. „Mnohí dokonca poslali vyššie príspevky, ako predtým. Je to výpoveď aj o tom, že naši podporovatelia si zvlášť teraz uvedomujú dôležitosť nášho poslania - prinášať radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú. Bez našich darcov by sme ho nemohli napĺňať. Za ich podporu im patrí veľká vďaka,” zdôraznila výkonná riaditeľka Červeného nosa Zuzana Ambro. Najväčší podiel na financovaní projektu mali v r. 2020 dary od individuálnych darcov a to 75,9%, až 20,2%-ný podiel pochádzal z 2% z dane a 3%-ami sa podieľali na celkových príjmoch firemné dary. Aj v tomto roku sa združenie uchádza o 2% z dane.
 
Krátka retrospektíva:  ČERVENÝ NOS Clowndoctors 2020
 
Počas prvej vlny sa presunuli klauni do online priestoru
Hoci prvá vlna koronakrízy v marci 2020  zastavila zdravotných klaunov pred bránami nemocníc, združenie sa nevzdalo a hľadalo cesty, ako sa k pacientom dostať. Časť aktivít presunulo do online priestoru. Naštartovalo program Klaunská návšteva online - teda interaktívny videohovor so zdravotnými klaunmi určený pre hospitalizované deti, vážne choré deti v paliatívnej resp. dlhodobej domácej intenzívnej starostlivosti, ale aj pre seniorov. Okrem toho sme v rámci programu Červený Nos Online na sociálnych sieťach uverejňovali klaunské tematické videá na zlepšenie nálady pre širokú verejnosť, ktorá bola nečakane vystavená väčšiemu stresu, keďže musela čeliť náročnej situácii spojenej s izoláciou, strachom, neistotou a pod. Združenie bolo taktiež súčasťou osvetovej iniciatívy S rozvahou.  Veľký ohlas mali pesničky klaunskej kapely, ktoré reflektovali aktuálnu situáciu - poďakovanie hrdinom v prvej línii, nadmerné nákupy, či zavreté kaderníctva.
https://www.youtube.com/watch?v=x7tUCSpagls
https://www.youtube.com/watch?v=WCZnTlmvLAU   https://www.youtube.com/watch?v=GqoJuyjlNrI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bA7YGz-6uMo
 
Pred nemocnicami 
So zlepšujúcim sa počasím a postupným uvoľňovaním opatrení sa zdravotní klauni už na jar dostali aj k nemocniciam, kde zlepšili náladu malým pacientom a ich rodičom čakajúcim na triáži pred vstupom do budovy. Úspech zožalo aj klaunské hudobné turné na nádvoriach nemocníc určené pre hospitalizované deti, ktoré ho spolu s personálom sledovali spoza okien či balkónov.
 
Od júna 2020 späť v nemocniciach
Vzhľadom na priaznivejší vývoj a uvoľnenie opatrení sa klauni na väčšinu detských oddelení aj do niektorých seniorských zariadení v júni 2020 vrátili osobne, samozrejme dodržiavajúc prísne hygienické opatrenia a vybavení kvalitnými respirátormi. “Vážime si, že nám vďaka dlhoročnej spolupráci a našej profesionalite preukázali nemocnice dôveru,” hovorí Zuzana Ambro. „Bolo pre nás veľmi príjemné počuť od personálu „veď vy ste naši, už ste nám tu chýbali. Všetci naši zdravotní klauni z Červeného nosa sú profesionálne vyškolení aj v oblasti hygienických zásad v zdravotníctve. Bez ohľadu na to, či je alebo nie je epidémia, presne vedia, ako sa správať v nemocniciach, aby chránili pacientov, personál i seba. 
 
 
 
Nemocnice si uvedomujú význam zdravotných klaunov
Vďaka tomu, že nemocnice si dobre uvedomujú význam zdravotných klaunov a humoru pre psychickú pohodu a tým aj podporu priebehu liečby (zvlášť v tomto náročnom období), zotrvali zdravotní klauni na mnohých detských oddeleniach (niekde s prestávkami podľa vývoja situácie v konkrétnej nemocnici či regióne) až do konca decembra. 
 
Aktuálne kvôli kritickej epidemiologickej situácii zdravotní klauni na oddeleniach chýbajú, no veríme, že sa už čoskoro znova vrátia aj osobne. Znova sa na čas presunuli do online priestoru a rodičia chorých detí môžu rezervovať Klaunskú návštevu online na rezervacie.cervenynos.sk. Približne 20-minútové videohovory sú šité na mieru pacienta a poskytujeme ich zdarma.
 
Kontakt pre médiá: martina@cervenynos.sk, 0948 00 22

*Zdravotná klauniáda - ide spravidla o klaunskú návštevu, ktorú realizuje od izby k izbe dvojica klaunov na jednom alebo viacerých oddeleniach nemocnice, alebo v seniorskom zariadení. Klauniáda trvá štandardne približne 3 hodiny.
 
**Pred pandémiou navštevovali zdravotní klauni pravidelne 54 nemocníc a 32 seniorských zariadení, pričom zrealizovali mesačne okolo 230 klauniád. Za rok 2019 to bolo dokopy až 2 814 zdravotných klauniád.

Dátum zverejnenia: