„Každý štvrtý Slovák sa už stretol s liekom, ktorý mal potenciál vyvolať závislosť“

„Každý štvrtý Slovák sa už stretol s liekom, ktorý mal potenciál vyvolať závislosť“
Až štvrtina pacientov má vedomosť o tom, že si v lekárni zakúpila alebo mala lekárom predpísaný liek, ktorý by mohol viesť k vzniku závislosti. Ukázal to prieskum realizovaný pre projekt Lieky s rozumom, ktorým Asociácia na ochranu práv pacientov SR učí verejnosť o potrebe správneho a bezpečného užívania liekov.
SKÚSENOSŤ S RIZIKOVÝM LIEKOMánonieneviem
Predpísanie/zakúpenie rizikových liekov24 %40 %36 %
Q: Predpísal vám lekár alebo ste si v lekárni zakúpili liek, ktorý by mohol viesť k vzniku závislosti?
Mnohí pacienti, ktorí musia pravidelne užívať lieky, sa obávajú liekovej závislosti. Prieskum 2muse realizovaný v decembri minulého roka na reprezentatívnej vzorke 1004 respondentov ukázal, že toto riziko vnímajú ľudia predovšetkým u liekov viazaných na lekársky predpis (42 %). Tretina Slovákov si myslí, že k závislosti môže viesť aj užívanie voľnopredajných liekov, 13 % vníma toto riziko dokonca u výživových doplnkov.
RIZIKO LIEKOVEJ ZÁVISLOSTIurčite sa týkaskôr sa týkaskôr sa netýkaurčite sa netýkaneviem posúdiť
lieky na lekársky predpis42 %30 %15 %10 %3 %
voľnopredajné lieky33 %32 %19 %12 %4 %
výživové doplnky13 %22 %41 %19 %5 %
Q: Do akej miery sa podľa vás závislosť týka...?
Fyzickú závislosť, ktorá sa prejavuje ako nástup abstinenčných príznakov v dôsledku vynechania dávky lieku, v skutočnosti vyvoláva len niekoľko skupín liečiv. „Ide predovšetkým o lieky so schopnosťou ovplyvniť náladu či správanie pacienta. Patria sem lieky zo skupiny opioidné analgetiká, hypnotiká, sedatíva, anxiolytiká, ale aj stimulanciá nervového systému,“ vysvetľuje PharmDr. Miroslava Snopková, PhD., 2. viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory. Ako dodáva, k istému druhu závislosti či skôr návyku, sa môže pacient dopracovať aj nesprávnym užívaním niektorých voľnopredajných liekov, dokonca aj keď sú prírodného pôvodu. „Veľmi rizikové sú preháňadlá, a to aj tie rastlinné. Napríklad časté a dlhodobé pitie čaju z listov senny môže byť príčinou, že človek už nie je schopný samostatného vyprázdňovania,“ varuje PharmDr. Snopková. Pomerne často si dokážu pacienti vypestovať návyk aj na nosových sprejoch či kvapkách. Takýto neliečený návyk môže podľa Snopkovej skončiť aj poškodením sliznice nosa, nosovej prepážky či dokonca stratou čuchu.
Lieková závislosť je do veľkej miery podmienená schopnosťou pacienta kontrolovať užívanie svojho lieku a striktne dodržať predpísané či odporúčané dávkovanie. Ako ukázal prieskum pre projekt Lieky s rozumom, pacienti vidia najväčšie riziko vzniku liekovej závislosti v dlhodobom (73 %), ako aj v častom a neprimeranom užívaní liekov (68 %). Podľa 41 % Slovákov môže byť riziko vyššie, ak pacient užije liek na predpis bez porady s lekárom alebo lekárnikom a 33 %, ak takto na vlastnú päsť užije voľnopredajný liek. 37 % vidí problém v nedodržaní liečebného režimu, teda ak si pacient svojvoľne mení napríklad dávkovanie či časové intervaly medzi jednotlivými dávkami lieku.
ZVYŠOVANIE RIZIKA VZNIKU LIEKOVEJ ZÁVISLOSTI 
dlhodobé užívanie liekov73 %
časté a neprimerané užívanie liekov68 %
užívanie liekov na predpis bez porady s lekárom/lekárnikom41 %
nedodržiavanie liečebného režimu (dávkovanie, odstupy, atď.)37 %
užívanie voľnopredajných liekov bez porady s lekárom/lekárnikom33 %
užívanie výživových doplnkov bez porady s lekárom/lekárnikom10 %
iný dôvod1 %
neviem1 %
Q: Čo môže podľa vás zvýšiť riziko vzniku liekovej závislosti? Vyberte maximálne 3 dôvody.
Pacienti sa pri predpisovaní lieku v ambulancii či pri výdaji lieku v lekárni spoliehajú do veľkej miery na lekára a lekárnika. „Z praxe vieme, že informovať pacientov nie je vždy dostatočná, pričom problém môže byť na oboch stranách,“ hovorí prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová. „Pacientov učíme, že je dôležité sa pýtať a nechať si informácie o svojej liečbe vysvetliť tak, aby im porozumeli. Je predovšetkým v ich záujme, aby neostali len pasívnymi prijímateľmi liečby, pretože aj lekár či lekárnik môže pre vyťaženosť opomenúť niektoré podstatné informácie,“ dodáva. Podľa Lévyovej je pred začatím liečby dôležité pozorne čítať aj príbalový leták, prípadné nejasnosti konzultovať s odborníkom a svojvoľne si nemeniť, neprerušiť, ani neukončiť liečbu. 
O AOPP
Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 47 pacientskych organizácii, ktoré zvyčajne združujú a poskytujú pomoc pacientom s určitým ochorením či skupinou ochorení, niekedy aj ich rodinným príslušníkom. AOPP poskytuje pacientom bezplatné zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Informuje o právach a povinnostiach pacienta, o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti a o tom, ako riešiť mnohé z problémov, ktoré môžu pri vyhľadaní a zabezpečení zdravotnej starostlivosti nastať. AOPP sa podieľa aj na tvorbe slovenských, ba aj európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii svojich členov a širokej verejnosti v aktuálnych zdravotných, pacientskych témach.
Viac informácií na internetovej stránke www.aopp.sk .

Dátum zverejnenia: