korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci a Svetový deň vodiacich psov - 28.apríl

Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  a Svetový deň vodiacich psov - 28.apríl
Zdroj: Webnoviny
Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci  - Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci vyhlásila Medzinárodná organizácia práce (ILO) a pripomína sa od roku 2003. V minulosti bol tento deň Medzinárodným dňom smútku a Medzinárodným dňom spomienky na pracovníkov, ktorí prišli o život alebo boli zranení pri práci. Pri tejto príležitosti sú organizované mnohé semináre s cieľom propagácie zdravšieho a produktívnejšieho pracoviska. Bezpečnosť a ochrana zdravia sú ľudským právom a bohužiaľ mnoho ľudí sa stáva obeťami pracovných úrazov a chorôb z povolania. Zámerom tohto dňa je prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok a zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.
Svetový deň vodiacich psov  - Svetový deň vodiacich psov sa oslavuje v spolupráci s Medzinárodnou federáciou cvičiteľov vodiacich psov (IGDF) od roku 2002. Deň je určený na oslavu skvelej práce slepeckých psov na celom svete, vďaka ktorým môžu nevidiaci a slabozrakí bezpečne a nezávisle cestovať.
http://www.vodiacipes.sk/medzinarodny-den-vodiacich-psov-0

Dátum zverejnenia: