Tlačová Správa : Aj druhá vlna koronavírusu oddialila liečbu mnohých pacientov, ukázal prieskum AOPP (Asociácia pre ochranu práv pacientov)

Tlačová Správa : Aj druhá vlna koronavírusu oddialila liečbu mnohých pacientov, ukázal prieskum AOPP (Asociácia pre ochranu práv pacientov)
 

Takmer tretina pacientov sa rozhodla v dôsledku situácie zapríčinenej koronavírusom vynechať, prerušiť alebo ukončiť svoju plánovanú liečbu. Podľa údajov od pacientov vo viac ako tretine prípadov plánovaný lekársky výkon, operáciu či vyšetrenie zrušil ošetrujúci lekár alebo nemocnica. Ukázal to nedávny prieskum Asociácie na ochranu práv pacientov SR. Pacienti sa preto obracajú na kompetentných, aby začali problém odloženej zdravotnej starostlivosti intenzívne riešiť.
 

VYNECHANIE/PRERUŠENIE/UKONČENIE LIEČBYPacientLekár
Áno31,1 %35,9 %
Nie68,9 %55,7 %
Neviem 8,4 %
Q: Rozhodli ste sa vy sám pre pandemické opatrenia vynechať/prerušiť/ukončiť niektorú liečbu, ktorú ste už mali naplánovanú? (napr. rehabilitáciu, a pod.) / Zrušil vám váš lekár (alebo nemocnica) počas pandémie nejaké plánované lekárske výkony či vyšetrenia (diagnostické či terapeutické)?
V dôsledku zhoršujúcej sa epidemickej situácie navštevovali pacienti ambulancie svojich lekárov menej často. Podľa nedávno realizovaného prieskumu Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) v spolupráci s agentúrou AKO, do ktorého sa zapojilo 2595 respondentov, sa zníženie počtu návštev u všeobecných lekárov dotklo až 66,7 % pacientov a v prípade špecialistov až 59,3 % pacientov.
ZMENA FREKVENCIE NÁVŠTEV U LEKÁRAVšeobecný lekárŠpecialista
Chodím oveľa častejšie1,3 %2,4 %
Chodím trochu častejšie2,4 %3,1 %
Vôbec sa nezmenila29,6 %35,2 %
Chodím trochu menej6,7 %9,0 %
Chodím oveľa menej20,6 %19,7 %
Počas pandémie nechodím k lekárovi vôbec20,5 %17,2 %
Počas pandémie lekár neprijíma pacientov osobne18,9 %13,4 %
Q: V súvislosti s karanténnymi opatreniami kvôli koronavírusu, zmenila sa nejako frekvencia (počet) vašich osobných návštev u vášho všeobecného/špecializovaných lekárov?
Odďaľovanie liečby, ale aj preventívnych vyšetrení je podľa AOPP veľkým problémom. „Včasný záchyt ochorenia, rovnako ako skoré nasadenie liečby, nielen že zvyšuje šance pacienta na vyliečenie či aspoň skvalitnenie a predĺženie života, ale zároveň šetrí peniaze v systéme vďaka nezhoršeniu stavu pacienta včasnou liečbou. Takto ušetrené peniaze na liečbu môžu byť použité na liečbu iných pacientov,“ vysvetľuje odborný garant prieskumu a 1. viceprezident AOPP PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc. Ako doplnil, liečba ochorení  v neskorších štádiách býva často nákladnejšia, ako keď sa ochorenie podarí podchytiť ešte v jeho začiatkoch. Takmer polovica opýtaných pritom v prieskume priznala, že z dôvodu situácie zapríčinenej ochorením COVID-19 ani nekontaktovala svojho lekára, a to aj napriek tomu, že za normálnych okolností by tak urobila.
ROZHODNUTIE NEKONTAKTOVAŤ LEKÁRA V ČASE COVID-19 
Áno46,2 %
Nie53,8 %

Q: Stalo sa vám, že z dôvodu COVID-19 ste lekára nekontaktovali vôbec, pričom za normálnych okolností by ste lekára vyhľadali?
Už začiatkom apríla upozornilo AOPP na výrazný pokles výkonov. Podľa údajov porovnávajúcich posledný kvartál rokov 2019 a 2020, ktoré si asociácia  vyžiadala od zdravotných poisťovní, klesol počet preventívnych prehliadok u praktických lekárov pre dospelých takmer o tretinu. Za rovnaké obdobie klesol počet diagnostických vyšetrení o viac ako pol milióna a počet operačných výkonov  o 43-tisíc. Netreba pritom zabúdať, že k odkladaniu plánovanej zdravotnej starostlivosti sa v roku 2020 pristúpilo opakovane, nešlo teda len o posledný štvrťrok minulého roka.
Dohnať množstvo výkonov, ktoré sa pre pandémiu odsúvali na neurčito, sa nedarí ani po mesiacoch fungovania v klasickom režime. „Máme obavy, že sa v nasledujúcich týždňoch nielenže nepodarí znížiť počet pacientov čakajúcich na vyšetrenia a zákroky, ale že ich počet v dôsledku ohlásenia tretej vlny začne ešte narastať,“ uviedol D. Tomek. Asociácia na ochranu práv pacientov sa preto obracia na ministra zdravotníctva, aby sa začal problematikou odloženej zdravotnej starostlivosti intenzívne zaoberať a riadil centrálne dobiehanie zrušených či odložených operácií a iných zameškaných výkonov. „Pacienti už nemôžu dlhšie čakať a je nevyhnutné nájsť systém, ako v čo najkratšom čase poskytnúť potrebnú liečbu čo najväčšiemu počtu pacientov. Je zrejmé, že pre množstvo výkonov nemáme dostatočné kapacity u nás na Slovensku, bude preto nevyhnutné urgentne hľadať riešenie v iných členských štátoch EÚ,“ uzatvára.
 
O AOPP
Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená v roku 2001. V súčasnosti združuje 47 pacientskych organizácii, ktoré sú zamerané na jednotlivé diagnózy. AOPP poskytuje pacientom bezplatné zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo, informuje o ich právach a povinnostiach, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. AOPP sa tiež podieľa na tvorbe slovenských a európskych zákonov a reprezentuje slovenské pacientske organizácie v zahraničí. Venuje sa tiež edukácii širokej verejnosti, ako aj svojich členov v aktuálnych pacientskych témach. Viac informácií nájdete na stránke www.aopp.sk.

Dátum zverejnenia: