Svetový deň besnoty - 28.september

Svetový deň besnoty - 28.september
Zdroj: https://www.ruvzdk.sk/wp-content/uploads/2014/08/svet.-den-besnoty-150x150.jpg

Podľa správy Aliancie pre kontrolu besnoty a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Atlanta, USA) každoročne zomrie v dôsledku besnoty  viac ako 60 000  ľudí,  najviac prípadov je v Ázii a Afrike. Najviac sú riziku  nákazy vystavené deti, takmer polovica všetkých úmrtí v dôsledku  besnoty sa vyskytlo u detí do 15 rokov (40%  ľudí).  Psy sú  najčastejším  zdrojom úmrtí  človeka  na besnotu.  Preto očkovanie proti besnote má stále významné miesto v prevencii ochorenia. Svetový  deň besnoty, ktorý bol vyhlásený v roku 2007, poukazuje na dôsledky besnoty u ľudí

a zvierat a zdôrazňuje význam prevencie a zastavenia šírenia besnoty u zvierat.

BESNOTA  (rabies) je zoonóza (ochorenie, ktoré sa  prenáša  zo zvierat na  človeka)  spôsobená vírusom. Jedná sa o akútne zápalové ochorenie centrálneho nervového systému. Ochorenie sa prejavuje  horúčkou, bolesťou  hlavy,  slabosťou,  halucináciami, dezorientáciou, neprimeraným správaním,  kŕčmi  hltacie a laryngálneho svalstva, hydrofóbiou (strach z vody).  Inkubačná  doba  je 10  až  90 dní. Hlavným  prameňom  nákazy  sú  líška,  pes,  mačka  a netopier.

PREVENCIA

 • Dajte pravidelne  zaočkovať  psov proti besnote.

 • Dohliadajte na psov a  udržujte mačky,  fretky vo vnútri domov a bytov.

 • Kontaktujte  príslušné  orgány pri zistená neznámych túlavých zvierat, aby  zabezpečili  odchyt túlavých zvierat.

 • Naučte  deti, aby sa nedotýkali neznámych zvierat.

 • Zabráňte  vstupu netopierov do obývaných priestorov.

 • Po pohryzení dôkladne umyte ranu mydlom a vodou a  okamžite vyhľadajte  lekársku pomoc.


  Zdroj: www.who.int
             www.cdc.gov


   

   

Dátum zverejnenia: