Sviatok sv. Michala, patróna chorých - 29.september

Sviatok sv. Michala, patróna chorých - 29.september
Zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/wp-content/uploads/michal-archanjel.jpg

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov, ktorý je považovaný za ochrancu Božieho ľudu, cirkvi, za záchrancu duší veriacich z moci satana a je anjelom, ktorý sprevádza duše ľudí zo sveta pred Boží súd. V tento deň slávi sviatok aj sv. archanjel Gabriel a Rafael. Sv. Gabriel je patrónom pracovníkov v komunikačných technológiách a sv. Rafael je patrónom chorých, slepcov, pútnikov, cestujúcich, námorníkov, vysťahovalcov, lekárnikov, pokrývačov, baníkov, patrónom proti očným chorobám a moru.


Kto je svätý Michael archanjel 
Svatý Michael archanjel slúži ako patrón chorých chorých, ktorí trpia akýmkoľvek typom ochorenia . 
Je tiež patrónom ľudí, ktorí pracujú v nebezpečných podmienkach, ako sú vojenskí zamestnanci, policajti a bezpečnostní dôstojníci, zdravotníci, námorníci a potraviny. 
Svätý Michael je vodcom všetkých svätých anjelov nad Gabrielom, Rafaelom a Urielom. Často pracuje na misiách bojovať proti zlu, hlásať Božiu pravdu a posilňovať vieru ľudí. Hoci je nazývaný svätým, je skutočne anjelom a vodcom ich a nakoniec armádou Božou. Podľa definície je v hodnosti nad ostatnými. 
Má o ňom menej ako päť písiem, ale z toho môžeme konštatovať, že jednou z jeho hlavných silných stránok je ochrana pred nepriateľmi. V Starom zákone sa zriedka spomína pod menom a je primárne naznačený v knihe Daniel. 

Dátum zverejnenia: