korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

5.december - Svetový deň pôdy

5.december - Svetový deň pôdy
Zdroj: https://www.syngenta.sk/sites/g/files/zhg356/f/styles/syngenta_large/public/media/2020/12/09/svetovy_den_pody.jpg?itok=jRd9GVTH

Pôda hrá rozhodujúcu úlohu v životných cykloch rastlín, zvierat a ľudí. Pre rastliny poskytuje potrebné požiadavky na rast a rozvoj. Je domovom zvierat, ktoré ju spätne obohacujú. Život ľudstva je závislý na pôde, ktorá je zdrojom viac ako 90 % potravín. Pôda je navyše základom pre udržanie vyváženého prírodného ekosystému planéty Zem.

ODKEDY OFICIÁLNE VENUJEME PÔDE POZORNOSŤ

Svetový deň pôdy sa každoročne koná 5. decembra ako nástroj upriamenia pozornosti na dôležitosť pôdy. Medzinárodný deň na oslavu pôdy odporučila Medzinárodná únia pôdnych vied (IUSS) v roku 2002. Táto organizácia pod vedením Thajského kráľovstva a v rámci globálneho partnerstva s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) spravila prvé kroky pre vytvorenie globálnej platformy na zvyšovanie povedomia o pôde. Konferencia FAO jednomyseľne schválila Svetový deň pôdy v júni 2013 a požiadala o jeho oficiálne prijatie na 68. Valnom zhromaždení OSN. V decembri 2013 Valné zhromaždenie OSN zareagovalo vyhlásením 5. Decembra 2014 oficiálnym Svetovým dňom pôdy, ktorý si každoročne v tento deň pripomíname. Pôde bol venovaný aj celý rok. OSN a FAO vyhlásili rok 2015 za Medzinárodný rok pôdy.

PREČO 5. DECEMBER

Tento dátum je spojený s oficiálnym dňom narodenín už zosnulého H. M. King Bhumibol Adulyadej, ktorý bol jedným z hlavných zástancov tejto iniciatívy.

AKÉ SÚ CIELE

Počas siedmych rokov od vyhlásenia tohto svetového dňa bolo skloňovaných mnoho cieľov. Možno spomenúť základný, upriamenie pozornosti ľudí a popredných predstaviteľov na zásadný význam pôdy pre ľudský život a podpora trvalo udržateľného hospodárenia s pôdnymi zdrojmi. Ďalšími  diskutovanými témami sú informovanie verejnosti o kľúčovej úlohe pôdy pre potravinovú bezpečnosť, znižovanie následkov klimatických zmien, podpora činností zameraných na ochranu a rozvoj pôdnych zdrojov, venovanie sa otázke erózii, dezertifikácii, udržaniu vody v pôde. V čase vyhlásenia Svetového dňa pôdy sa FAO prihovorila za rýchle posilnenie kapacít na zbieranie informácií o pôdach a ich kontrole na všetkých úrovniach – národnej, regionálnej a medzinárodnej.

Zdroj: https://www.syngenta.sk/novinky/aktuality/svetovy-den-pody

Dátum zverejnenia: