korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

20.december - Medzinárodný deň ľudskej solidarity

20.december - Medzinárodný deň ľudskej solidarity
Zdroj: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/TiKLFeVKjxkAbAlCIo-9_fkn1O75UXbkoi3YOwUNnY0ymfP8vr6PDc7FWCdKLX_c_iPCtWNPPWxEDqOnlLnKJXl6lM45wKn8z6w1ZwmbdIs3HXoGNA0TxGWkwMDP5bEq6bq0nsojFlAIG9KrJm6zCG-2t0rPu2wVUHSlRLXIGHTE5TcUqg
Solidarita spočíva na hodnotách rovnosti, integrácie a sociálnej spravodlivosti a predpokladá plnenie si povinností od všetkých členov spoločnosti aj medzinárodného spoločenstva. V roku 2000 na miléniovom summite bola schválená deklarácia, v ktorej bola solidarita definovaná ako základná hodnota v medzinárodných vzťahoch v 21. storočí. Slovo solidarita pochádza z latinského solidus – pevný, celistvý. Odtiaľ vznikol stredoveký právny pojem in solidum, ktorý znamenal, že nejaká skupina ľudí vystupuje pred súdom a prijíma záväzky ako celok, „ako jeden muž“. Francúzske solidaire označuje od 15. storočia stav, kedy ľudia jednajú v zhode a navzájom ručia za svoje záväzky. Slovo sa potom rozšírilo do ďalších jazykov a od 19. storočia sa začalo chápať ako konkrétne vyjadrenie pojmu „bratstvo“ z hesla Francúzskej revolúcie „Rovnosť, bratstvo, sloboda“. V tomto zmysle sa stalo heslom hlavne robotníckeho hnutia a neskôr sociálnej demokracie. V čase svetovej finančnej a hospodárskej krízy nadobudol Medzinárodný deň ľudskej solidarity osobitný význam, keďže sa podľa odhadov počet chudobných rozšíril približne o 100 miliónov ďalších ľudí. V súčasnosti zostáva požiadavka solidarity, napríklad s chudobnejšími časťami sveta, čo je významnou etickou výzvou pre všetkých. Solidarita je i naďalej pre mnohých mysliteľov a vzdelancov nevyhnutnou cnosťou i v súčasných moderných spoločnostiach slovami Richarda von Weizsäckera:  „Iba solidárny svet môže byť spravodlivý a žiť v mieri.“

Zdroj: https://brezno.dnes24.sk/medzinarodny-den-ludskej-solidarity-78601

Dátum zverejnenia: