Oproti predchádzajúcemu týždňu stúpol výskyt chrípky o 11,6 percenta

Oproti predchádzajúcemu týždňu stúpol výskyt chrípky na našom území o 11,6 percent.

V 42. kalendárnom týždni hlásil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) 42 387 akútnych respiračných ochorení a v 41. týždni 34 623, čo značí chorobnosť 1580,3 a 1416 na 100 tisíc osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najvyššia vekovošpecifická chorobnosť bola u detí predškolského veku. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1493 osôb, čo predstavuje 3,5 percenta zo všetkých ARO. O zápal pľúc išlo u 613 chorých. Z dôvodu vysokej absencie žiakov bolo v okrese Humenné prerušené vyučovanie v jednej ZŠ.

Počnúc touto chrípkovou sezónou máme možnosť podľa ÚVZ na Slovensku sledovať, koľko z hlásených prípadov akútnych respiračných ochorení klinicky, prípadne etiologicky zodpovedá chrípke. Označujeme ich podľa ÚVZ ako chrípku a chrípke podobné ochorenia. Týchto ochorení bolo v 42. kalendárnom týždni hlásených len 6254 a všetky boli do tejto kategórie zaradené len na základe klinických príznakov. Vírus chrípky v Slovenskej republike zatiaľ nebol izolovaný. Aktivita chrípky je na Slovensku teda zatiaľ prakticky nulová a väčšina hlásených ARO má odlišnú etiológiu a klinický priebeh ako chrípka.

Aktivita chrípky v Európe je nízka. Prvé dve laboratórne potvrdené ochorenia na chrípku typu A boli hlásené zo severného Francúzska.

Informácie TASR poskytol riaditeľ ÚVZ Ivan Rovný.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: