Zmena poisťovne

 Poistenec má právo prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne podľa vlastného výberu. Avšak prihlášku je možné podať iba do jednej poisťovne, v opačnom prípade bude jeho žiadosť zamietnutá.

Zmena poisťovne je účinná vždy od 1.januára príslušného kalendárneho roka. V praxi to znamená, že pokiaľ ste podali prihlášku do 30.septembra 2005 zmena poisťovne nadobudne účinnosť k 1.januáru 2006. Prihlášky, ktoré sú podané po 30.septembri 2005 sú síce akceptované, ale až do nasledujúceho obdobia, teda zmena poisťovne sa uskutoční až k 1.januáru 2007, a dovtedy aj poistenec zostáva v pôvodnej poisťovni.

Pri zmene zdravotnej poisťovne je poistenec povinný do 8 dní vrátiť preukaz poistenca príslušnej zdravotnej poisťovni, teda poisťovni z ktorej odchádza. To znamená – ak bola prihláška podaná do 30.septembra 2005, preukaz je potrebné vrátiť do 8.januára 2006. Ak preukaz nevráti hrozí mu pokuta až do výšky 10 000 Sk, ktorú udeľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Nie je však potrebné sa z pôvodnej poisťovne odhlasovať, nakoľko to za Vás urobí nová zdravotná poisťovňa tým, že zašle kópiu Vašej prihlášky do pôvodnej poisťovne.

Poistenec je ďalej povinný nahlásiť zmenu poisťovne rovnako do 8 dní svojmu praktickému lekárovi pre dospelých, praktickému lekárovi pre deti a dorast, stomatológovi a gynekológovi.

Autor článku: /-/

Dátum zverejnenia: