Metodické kompetencie ÚDZS by sa mali rozšíriť napr. v oblasti arbitráže

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zo zákona vydáva metodické usmernenia a odporúčania na poskytovanie zdravotnej starostlivosti (ZS) a na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.

Za dva roky pôsobenia ÚDZS vydal 36 metodických usmernení, tým plní úlohu metodického orgánu. Rovnako koordinuje sféru verejného zdravotného poistenia v problematike účtovníctva, výkazníctva, spoločnej dátovej štruktúry zdravotných poisťovní pri plnení oznamovacích povinností, v oblasti tvorby technických rezerv, čakacích listín, ročného zúčtovania, pokút či platobných výmerov a podobne.

Činnosť úradu je definovaná zákonom, a preto nezakladá dôvod na ďalšiu novelu zákona o zdravotných poisťovniach, dohľadom nad verejnou starostlivosťou, ktorou by sa rozšírili kompetencie ÚDZS. Píše sa v stanovisku, ktoré dnes TASR poskytla hovorkyňa ÚDZS Radoslava Miklášová. Reaguje na vládou schválenú novelu zákona.

Pri tejto príležitosti šéf rezortu Ivan Valentovič vyhlásil, že ministerstvo zdravotníctva chce prehodnotiť činnosť ÚDZS a hľadať iné postavenie, aké má dnes. "Skôr by to mal byť metodický a koordinačný orgán. Kontrolná funkcia úradu mi neprekáža, ale chýbajú mi práve tieto dve funkcie," vysvetlil Valentovič.

Úrad pozitívne pristupuje k posilneniu kompetencii ÚDZS v oblasti arbitráže, napríklad rozhodovať o zmene zdravotnej poisťovne v nejasných prípadoch a v prípadoch podvodu. Víta tiež kompetenciu v dohodovacom konaní, napríklad pri alokovaní zdrojov v systéme verejného zdravotného poistenia a podobne. Práve tieto kompetencie vyžadujú nezávislosť úradu, zdôrazňuje sa v stanovisku.

V utorok 31. októbra vládou schválená novela zákona má rozšíriť dôvody na odvolanie šéfa ÚDZS. Jej prijatím by sa obmedzila nezávislosť úradu, a to považuje predseda ÚDZS Ján Gajdoš za nesprávny, účelový a neprofesionálny krok.

Definitívne o novele zákona rozhodne parlament na schôdzi v utorok 5. decembra.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: