Nedoplatky z ročného zúčtovania uhradilo ZP Dôvera 35 % a Sidérii 66% poistencov

Nedoplatky z ročného zúčtovania, ktoré boli poistenci povinní uhradiť do 31. októbra, uhradilo zdravotným poisťovniam (ZP) Dôvera 35 percent poistencov a Sidéria 66 percent poistencov. Poisťovne tak naďalej evidujú pohľadávky v celkovej výške viac ako 111 miliónov korún, z toho ZP Dôvera takmer 78 miliónov korún a ZP Sidéria takmer 34 miliónov korún. TASR informoval PR manažér Radoslav Bielka.
     

ZP Dôvera a Sidéria uhradili v zákonnej lehote všetky preplatky, ktoré boli zistené na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2005. ZP Dôvera uhradila preplatky v celkovej sume 20 284 193 korún približne 7700 poistencom a ZP Sidéria v celkovej hodnote 13 852 940 korún viac ako 2000 poistencom. uviedol Bielka.

Ročné zúčtovanie poistného podalo v ZP Dôvera 96 percent poistencov, ktorí mali túto povinnosť. V prípade ZP Sidéria tak urobilo takmer 92 percent poistencov.

Ročné zúčtovanie naopak nepodalo do ZP Dôvera 2754 poistencov a do ZP Sidéria 3390 poistencov. Obe zdravotné poisťovne budú musieť uvedených poistencov v zmysle zákona nahlásiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

ZP Dôvera evidovala na základe výsledkov ročného zúčtovania nedoplatky v úhrnnej čiastke takmer 189 miliónov korún. Z toho viac ako 129 miliónov korún tvorili nedoplatky poistencov – samoplatiteľov, SZČO a hromadných platiteľov a viac ako 60 miliónov korún tvorili nedoplatky poistencov, za ktorých realizuje platby poistného štát.

Svoju povinnosť uhradiť nedoplatky v termíne do 31. októbra si splnilo približne 35 percent poistencov zdravotnej poisťovne Dôvera.

ZP Sidéria evidovala na základe výsledkov ročného zúčtovania nedoplatky v úhrnnej čiastke viac ako 206 miliónov korún. Z toho viac ako 100 miliónov korún tvorili nedoplatky poistencov – samoplatiteľov, SZČO a hromadných platiteľov a viac ako 106 miliónov korún tvorili nedoplatky poistencov, za ktorých realizuje platby poistného štát. Svoju povinnosť uhradiť nedoplatky v termíne do 31. októbra si splnilo asi 66 percent poistencov zdravotnej poisťovne Sidéria.

Vzhľadom na to, že obe poisťovne očakávajú, že istá časť poistencov svoje nedoplatky uhradila, avšak neuviedli korektný špecifický symbol, spárovanie takýchto platieb bude možné vykonať až v priebehu mesiaca november. V tejto súvislosti budú poistencov, ktorí neuhradili nedoplatky z ročného zúčtovania za rok 2005 Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou hlásiť začiatkom decembra tohto roku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: