Kučinský: Nie LOZ, ale SOZ má člena v komisii MZ na hľadanie modelu odmeňovania

V komisii, ktorá vznikla pri Ministerstve zdravotníctva SR na hľadanie modelu odmeňovania zdravotníckych pracovníkov, má svojho zástupcu Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZSS), a nie Lekárske odborové združenie (LOZ). Vyhlásil to dnes pred novinármi predseda SOZ Andrej Kučinský. Reagoval na tvrdenia, že sa predseda parlamentu Pavol Paška a minister zdravotníctva Ivan Valentovič zaručili LOZ-u, že od januára 2007 sa zvýšia mzdy zdravotníckych pracovníkov o 30 percent.

Komisia podľa zástupkyne SOZ Magdalény Laufikovej od konca septembra zasadala trikrát. SOZ predložil komisii svoje požiadavky, možné alternatívy a predstavy, ako možno zámery SOZ dosiahnuť. Cieľom SOZ je v priebehu štyroch rokov dosiahnuť, aby zdravotnícky pracovník s najvyšším vzdelaním, lekár, mal garantovaný trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Tento cieľ SOZ podľa Laufikovej nespochybnilo ani ministerstvo zdravotníctva, pretože takto je to aj v štátoch Európskej únie.

Na treťom rokovaní komisie podľa Laufikovej bol tiež zástupca Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Ten informoval, že na budúci rok by sa mal schváliť zákon o verejnej službe, ktorý by riešil mzdové otázky. SOZ-u však nevyhovuje ročný časový sklz, lebo sa usiluje, aby zvýšenie miezd bolo už od januára 2007.

Odvetvová tripartita, ktorá má byť v novembri, sa bude zaoberať touto problematikou. Presný dátum jej konania neurčili.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: